De miercuri, 18 noiembrie, se instituie carantină în două sate din Bihor

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Bihor, prezidat de prefectul Dumitru Țiplea, a decis astăzi adoptarea măsurii de carantinare pentru două sate învecinate din comuna Câmpani, Fînațe și Câmpani, pentru o perioadă de 14 zile.  Hotărârile au fost adoptate în baza analizei de risc efectuate de Direcția de Sănătate Publică Bihor și a avizului Institutului Național de Sănătate Publică. Deciziile au fost trimise spre aprobare Centrului Național de Conducere și Coordonare a Intervenției și va intra în vigoare de mâine, 18 noiembrie, după emiterea ordinului de carantinare de către Comandantul Acțiunii.

Decizia a fost luată pentru a limita transmiterea comunitară a virusului  SARS-CoV-2 în cele două localități, în care, conform analizei Direcției de Sănătate Publică Bihor, riscul epidemiologic este foarte ridicat.

Perimetrul de carantinare al localității Fînațe are coordonatele geografice:

1.N46.497195 -E22.547250

2.N46.498628 -E22.549503

3.N46.509203 – E22.534525

4. N46.505481- E22.529805

Perimetrul de carantinare al localității Câmpani are coordonatele:

1. N46.505582-E22.529904

2. N46.509161-E22.534213

3. N46.527002-E22.508138

4. N46.523884-E22.502714

 Conform deciziei CJSU, ieșirea și intrarea din zonele carantinate sunt permise doar pentru:

– transportul de marfă indiferent de natura acestuia, al materiilor prime și resurselor necesare desfășurării activităților economice, precum și aprovizionarea populației;

– transportul de persoane, cu limitarea accesului în mijloacele de transport astfel încât să fie respectate măsurile de distanțare fizică;

– persoanele care nu locuiesc în zona carantinată, dar care desfășoară activități economice sau în domeniul apărării, ordinii publice, securității naționale, sanitare, veterinare, situațiilor de urgență, administrației publice locale, a asistenței și protecției sociale, judiciare, serviciilor de utilitate publică, agriculturii, alimentației publice, comunicațiilor și transporturilor;

– persoanele care locuiesc în zona carantinată și desfășoară activitatea profesională în afara zonei carantinate;

– persoanele care realizează activități agricole sau pentru comercializarea de produse agroalimentare;

– elevii care au domiciliul în zona carantinată și care urmează cursurile unor unități de învățământ din alte localități care nu sunt în carantină;

– deplasarea din alte motive justificate, precum îngrijirea / însoțirea copiilor, membrilor de familie, îngrijirea unei rude / afin sau a unei persoane aflate în întreținere, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități, decesul unui membru de familie;

–  deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță;

–  urgențe medicale;

– tranzitarea celor două localități de către persoanele care nu au domiciliul pe raza acestora, fiind interzisă oprirea în localitate.

Din măsurile adoptate pentru aplicare în interiorul zonelor carantinate enumerăm:

– purtarea obligatorie măștii de protecție, astfel încât să acopere nasul și gura, pentru toate persoanele care au împlinit 5 ani, prezente în spații publice închise și deschise;

– interzicerea circulaţia persoanelor în grupuri pietonale mai mari de 6 persoane care nu aparţin aceleiaşi familii, precum şi formarea unor asemenea grupuri;

– interzicerea circulației și staționării persoanelor în spații publice, cu excepția motivelor bine justificate, pe baza declarației pe proprie răspundere, legitimație de serviciu sau a adeverinței eliberate de angajator;

– interzicerea circulaţia persoanelor în grupuri pietonale mai mari de 6 persoane care nu aparţin aceleiaşi familii, precum şi formarea unor asemenea grupuri;

– suspendarea cursurilor școlare care presupune prezența ”față în față” pentru toate unitățile de învățământ, cursurile urmând a se desfășura online.

Circulația tuturor persoanelor din localitățile carantinate în afara locuinței/ gospodăriei în intervalul orar 06.00-22.00 este interzisă, cu următoarele excepții:

a) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință/gospodărie și locul/locurile de desfășurare a activității profesionale și înapoi;

b) deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesitățile de bază ale persoanelor și animalelor de companie/domestice, precum și bunuri necesare desfășurării activității profesionale;

c)  deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță;

d) deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesitățile de bază ale persoanelor și animalelor de companie/domestice, precum și bunuri necesare desfășurării activității profesionale, pentru persoanele cu vârsta de peste 65 de ani în intervalul 10:00-13:00, iar pentru persoanele cu vârsta mai mică de 65 de ani în intervalele orare 06:00-10:00, respectiv 13:00-20:00;

e) deplasările scurte, în apropierea locuinței/gospodăriei, legate de activitatea fizică individuală a persoanelor (cu excluderea oricăror activități sportive de echipă), cât și pentru nevoile animalelor de companie/domestice;

f) deplasarea în scopul donării de sânge, la centrele de transfuzie sanguină;

g) deplasarea în scop umanitar sau de voluntariat;

h) deplasarea pentru realizarea de activități agricole;

i) deplasarea producătorilor agricoli pentru comercializarea de produse agroalimentare;

j) îngrijirea sau administrarea unei proprietăți din altă localitate; eliberarea de documente necesare pentru obținerea unor drepturi;

k) participare la programe sau proceduri în centrele de tratament;

l) pentru achiziția, service-ul, efectuarea ITP sau alte operațiuni de întreținere a vehiculelor, activități care nu pot fi efectuate în localitatea de domiciliu;

m) alte motive justificative precum: îngrijirea/însoțirea copiilor/membrilor de familie;

n) îngrijirea unei rude/afin sau persoană aflată în întreținere, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități ori deces al unui membru de familie.

În intervalul orar 22:00-06:00 circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei este permisă numai pentru motivele prevăzute la punctele a), c), e) și n).

Pentru verificarea motivului deplasării în interes profesional / personal, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, legitimația de serviciu, adeverința eliberată de angajator sau o declarație pe propria răspundere, completată în prealabil. Declarația pe propria răspundere trebuie să cuprindă numele și prenumele, data nașterii, adresa locuinței/ gospodăriei/locului activității profesionale, motivul deplasării, data completării și semnătura.

Prin decizia CJSU în interiorul zonelor carantinate sunt interzise:

– organizarea de evenimente private (nunți, botezuri, mese festive etc.) în spații închise și deschise;

– organizarea de evenimente sau activități private pentru copii în spaţii închise, cum ar fi evenimente aniversare, locuri de joacă, spații de tip afterschool, etc;

–  activitatea cafenelelor și restaurantelor, atât în interior, cât și in exterior, inclusiv a teraselor

–  activitatea sălilor de jocuri de noroc și a saloanelor de înfrumusețare;

– activitatea cu publicul a structurilor de primire turistică, cu excepția persoanelor care efectuează deplasări in interes profesional;

– organizarea și desfășurarea adunărilor publice organizate în baza Legii nr. 60/1991;

– organizarea și desfășurarea spectacolelor, concertelor, precum și a activităților culturale, științifice, artistice, sau de divertisment în spații închise sau deschise;

– activitățile și competițiile sportive, individuale sau colective care se desfășoară in spații închise sau deschise, cu excepția celor profesioniste organizate de federațiile de profil;

– organizarea piețelor pentru produse nealimentare, a târgurilor, oboarelor, iarmaroacelor si piețelor de vechituri.

Activitățile comerciale se vor desfășura:

–  cu program de lucru limitat până la ora 20.00, cu excepția farmaciilor și a stațiilor de distribuție carburant care pot avea program non-stop;

– cu limitarea numărului de persoane în incinta magazinelor, la maximum 30% din capacitate și cu respectarea normelor de distanțare fizică.

Prin decizia CJSU în localitățile carantinate se permite oficierea slujbelor religioase doar în exteriorul clădirilor, cu respectarea normelor de 4 mp/persoană și a regulilor de protecție sanitară, precum și oficierea slujbelor de înmormântare, doar în exteriorul clădirilor, cu participarea a maxim 20 de persoane. Ceremoniile de stare civilă se pot oficializa cu prezența a maxim 20 de persoane în exteriorul clădirilor şi respectiv 8 persoane în interiorul clădirii, cu respectarea regulilor de protecție sanitară.

Monitorizarea permanentă a respectării măsurilor se va face de către structurile de ordine publică, respectiv Inspectoratul de Poliție Județean Bihor și Inspectoratul de Jandarmi Județean Bihor.

Distribuie informația
Alte știri