Declaraţia unică se depune până în 25 mai. Poate fi depusă şi online, dar şi pe hârtie

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a anunţat, luni, 24 februarie, că termenul de depunere a Declaraţiei unice este 25 mai 2020. Declaraţia poate fi depusă şi online, dar şi pe hârtie.

Acest formular se utilizează atât pentru declararea impozitului pe veniturile realizate şi a contribuţiilor sociale datorate pentru anul 2019, cât şi pentru estimarea obligaţiilor datorate pentru anul 2020.

Declaraţia unică se depune şi de către persoanele fizice rezidente care realizează venituri din străinătate, supuse impozitării în România. Declaraţia unică se poate depune în format hârtie, direct la registratura organului fiscal sau prin poştă, cu confirmare de primire (data depunerii declaraţiei în format hârtie este data înregistrării acesteia la organul fiscal sau data depunerii la poştă, după caz).

Aceasta se poate depune şi electronic, prin intermediul serviciului „Spaţiul privat virtual” (SPV), pe site-ul e-guvernare.ro, cu semnătură electronică calificată.

Pentru completarea si depunerea declaraţiei unice, contribuabilii pot solicita asistenţă telefonică, în domeniul fiscal sau IT, la numărul 0314039160, sau la sediul unităţilor fiscale pentru completarea şi depunerea declaraţiei, inclusiv online, utilizând calculatoarele puse la dispoziţia contribuabililor în acest scop.

Alte știri