Decontarea cheltuielilor cu hrana și cazarea cetățenilor străini proveniți din Ucraina, decalată pe luna noiembrie

Potrivit unei informări a Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Crișana”, alocarea sumelor pe noiembrie pentru decontarea cheltuielilor cu hrana și cazarea cetățenilor străini sau apatrizi aflați în situații deosebite, proveniți din zona de conflict armat din Ucraina, va fi decalată până la aprobarea bugetului și efectuarea deschiderilor de credite bugetare corespunzătoare.

Astfel, plățile se vor putea efectua numai după aprobarea ordonatorului secundar de credite.

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a promovat un proiect de Hotărâre de Guvern pentru alocarea de sume din Fondul de rezervă bugetară aflat la dispoziția Guvernului pentru suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Interne în scopul decontării din bugetele inspectoratelor județene pentru situații de urgență a cheltuielilor cu hrana și cazarea acestora, demersul de suplimentare a bugetului finalizându-se prin includerea sumelor necesare în cea de-a doua rectificare a bugetului de stat, aflat în curs de aprobare.

Astfel, după aprobarea suplimentării bugetului, Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Crișana” va putea vira sumele necesare pentru plata acestor cheltuieli.

Distribuie informația
Alte știri