Demarează lucrările de deratizare a zonelor publice și a spațiilor verzi din municipiul Oradea

Primăria Oradea anunță locuitorii orașului că în perioada 9 – 10 martie 2020 se execută  lucrările de deratizare a zonelor publice și a spațiilor verzi din municipiul Oradea  (parcuri, scuaruri, malurile Crișului Repede, malurile pârâurilor Peța, Sălbatec, Paris și domeniul public aferent asociațiilor de proprietari).

În zonele tratate, populația va fi avertizată prin fluturași de avertizare „TEREN OTRĂVIT” care vor fi amplasați la vedere. Se va folosi produsul VARAT PASTA, având ca substanță activă Brodifacoum, produs raticid gata de folosire sub formă de pastă proaspătă, avizat pentru profilaxia sanitar umană de către Ministerul Sănătății -Comisia Nationala a Produselor Biocide, care face parte din grupele Xi și Xn de toxicitate și se regăsește în Registrul Național al Produselor Biocide.

Se atrage atenția asupra posibilelor incidente ce pot provoca intoxicarea animalelor domestice și a copiilor care se joacă în parcurile publice. În caz de ingestie accidentală, se va solicita imediat sfatul medicului.

Menționăm că prestatorul licențiat pentru a efectua aceste lucrări în municipiul Oradea este SC Coral Impex SRL, conform contractului de delegare a gestiunii serviciului public de deratizare, dezinsecție, dezinfecție a municipiului Oradea din 23.06.2017.

În caz de timp nefavorabil, lucrarea se va amâna pentru  perioada imediat următoare, care se va comunica prin presă.

Alte știri