Demersuri pentru soluționarea dosarelor de fond funciar din Bihor

Verificările efectuate în primul semestru al acestui an la nivelul comisiilor locale de fond funciar au evidențiat existența unui număr de 6.383 cereri nesoluționate, precum și a unui număr de 7.921 cereri validate – în ultimii 30 de ani – fără titlu de proprietate, reprezentând în fapt cereri nesoluționate. Totodată, s-a constatat că 5 din cele 96 de comisii locale nu au emis rapoartele și informările solicitate de către Comisia Județeană.

Ca urmare a raportului Comisiei Județene de fond funciar, prefectul Dumitru Țiplea a dispus emiterea unei circulare către cele 23 de primării unde s-a constatat cel mai mare volum de dosare nesoluționate. În informarea emisă de Instituția Prefectului Județul Bihor comisiile locale de fond funciar sunt convocate să participe la o serie de ședințe de lucru pentru a identifica soluții de finalizare a dosarelor. 

Ședințele se vor desfășura în intervalul 05 octombrie – 17 noiembrie, cu participarea primarilor, în calitate de președinți ai comisiilor locale, a secretarilor generali și a personalului de specialitate din cadrul fiecărei comisii locale.

Alte știri