Dezbatere publică pentru elaborarea Planului de amenajare a teritoriului la nivelul Zonei Metropolitane Oradea

Primăria Oradea, prin Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională, organizează o dezbatere publică pentru elaborarea Planului de amenajare a teritoriului la nivelul Zonei Metropolitane Oradea (PATZMO).

Versiunea preliminară a „Planului de amenajare a teritoriului la nivelul zonei metropolitane Oradea 2021 – 2027” poate fi consultată în atașament sau la secțiunea Dezbateri Publice de pe site-ul www.oradea.ro .

Cei interesați sunt așteptați să depună sesizări/recomandări până la data de 28 noiembrie 2023, inclusiv la adresa de email: zmo@oradea.ro

Elaborarea Planului de amenajare a teritoriului la nivelul Zonei Metropolitane Oradea (PATZMO) reprezintă o activitate din cadrul proiectului „Acțiuni de Simplificare a Procedurilor Administrative și de Planificare Strategică pentru cetățenii din Municipiul Oradea și Zona Metropolitană”, cod SMIS 135973, finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 – 2020.

De-a lungul timpului, atât în ceea ce privește Municipiul Oradea, cât  și unitățile administrativ-teritoriale din Zona Metropolitană Oradea, s-a urmărit evitarea suprapunerilor și a neconcordanțelor din planificarea/amenajarea teritorială, prin implicarea A.D.I. Zona Metropolitană Oradea în procesul de elaborare a documentațiilor strategice (SIDU, PAEDC, PMUD). Astfel, s-a reușit realizarea unor portofolii de proiecte prioritare individuale, care apoi au fost unificate la nivel metropolitan.

PATZMO este un document cu caracter director, însemnând că stabilește strategiile şi direcțiile principale de evoluție a unui teritoriu. Ele sunt detaliate prin reglementări specifice în limitele teritoriilor administrative ale orașelor şi comunelor.

În acest context, elaborarea unui Plan de Amenajare a Teritoriului pentru Zona Metropolitană Oradea (inclusiv Municipiul Oradea), completează documentele menționate anterior și generează un cadru de planificare strategică și spațială pentru amenajarea teritorială a zonei funcționale a Municipiului Oradea, precum și un instrument de ierarhizare a investițiilor, în special a celor de mediu și în transporturi, în conformitate cu obiectivele și cu exigențele stabilite pentru perioada de programare a fondurilor europene din perioada 2021-2027.

Distribuie informația
Alte știri