Dispoziții privind stabilirea și recalcularea pensiilor din fosta grupa I de muncă

Legea 221/2018 publicată în Monitorul Oficial al României nr 661/30.07.2018, intrată în vigoare la data de 02.08.2018 cuprinde dispozițiile cu privire la stabilirea și recalcularea pensiilor pentru persoanele care au realizat vechime în condițiile fostei grupe I de muncă și în condiții speciale, după cum urmează:
• cele care solicită deschiderea drepturilor de pensie începând cu 02.08.2018 (data intrării în vigoare a Legii 221/2018)

• pensionarii care au desfășurat activitate în condițiile fostei grupe I de muncă (anterior datei de 01.04.2001) și în condiții speciale de muncă, pentru care vârsta standard se reduce cu 1 până la 12 ani. Această reducere a vârstei se aplică dacă au realizat cel puțin 2 ani vechime în aceste condiții și numai dacă aceștia au realizat stagiul complet de cotizare prevăzut de Legea 263/2010.
• personalul navigant – adică cel din aviația civilă și personalul artistic (balerinii, dansatorii, acrobații, jonglerii, clovnii, călăreții de circ, dresorii de animale sălbatice, soliștii vocali de operă și operetă, instrumentiștii la instrumente de suflat și cascadorii) care beneficiază – conform Legii 221/2018 – de o reducere mai mare de 12 ani din vârsta standard de pensionare, la calculul punctajului mediu anual utilizându-se stagiul complet de cotizare de 25 de ani. Pentru personalul navigant vârsta redusă de pensionare nu poate fi mai mică de 50 ani în cazul femeilor, respectiv 52 ani în cazul bărbaților. În ceea ce privește personalul artistic, vârsta redusă de pensionare în cazul femeilor nu poate fi mai mică de 40 ani, iar la bărbați mai mică de 45 de ani.
• pensionarii care au beneficiat de majorarea prevăzută de art 169 din Legea 263/2010 și care – până la data de 31.12.2015 au avut drepturi stabilite sau recalculate utilizându-se un stagiu de cotizare mai mic decât cel prevăzut de lege, datorită unor reglementări cu caracter special sau a unor hotărâri judecătorești,

Prevederile Legii 221/2018 NU vizează:
• persoanele care au drepturi de pensie deschise înainte de 01.01.2011 și care au beneficiat de prevederile OUG 100/2008 din 27 august 2008 pentru completarea Legii 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, ordonanță care prevede că persoanele încadrate în grupa I de muncă beneficiază de un număr suplimentar de puncte, după cum urmează:
0,50 puncte pentru fiecare an de spor, respectiv 0,04166 puncte pentru fiecare lună de spor
0,25 puncte pentru fiecare an de spor respectiv 0,02083 puncte pentru fiecare lună de spor pentru vechimea realizată în grupa a-II-a de muncă,

• persoanele care au drepturi de pensie deschise în intervalul 01.04.2001-01.11.2011 și care au beneficiat de prevederile Legii 218/27 octombrie 2008 pentru completarea Legii 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale care prevede că asigurații care au desfășurat activități în locuri încadrate în grupa I de muncă potrivit legislației anterioare datei de 01.04.2001 sau în locuri încadrate în condiții speciale beneficiază de majorarea cu 50% a punctajelor realizate în perioadele respective și cu 25% pentru perioadele în care au desfășurat activități în locuri de muncă încadrate în grupa a-II-a de muncă potrivit legislației anterioare datei de 01.04.2001 sau în locuri încadrate în condiții deosebite.

• persoanele care au drepturi de pensie deschise în intervalul 01.04.2001-01.11.2011 și care au beneficiat de prevederile OUG 209/2008 pentru completarea Legii 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, ordonanță modificată prin articolul 169 din Legea 263/2010, care prevede că persoanele care au desfășurat activități în locuri de muncă potrivit legislației anterioare datei de 01.04.2001, încadrate în grupa I de muncă beneficiază de majorarea punctajelor anuale cu 50% și cu 25% pentru persoanele care au desfășurat activități în locuri de muncă încadrate în grupa a-II-a de muncă.
• pensionarii cu drepturi care se plătesc după data de 01.01.2011 dar care au intrat sub incidența Legii 155/2016 adică minerii care au desfășurat activitate în subteran și persoanele care au desfășurat activități în zonele I și II de expunere la radiații,
• pensionarii care primesc drepturi de pensie după 01.01.2011 încadrați în condiții speciale, și care nu au activat în aviația civilă sau ca balerini, dansatori, acrobați, jongleri, clovni, călăreți de circ, dresori de animale sălbatice, soliști vocali de operă și operetă, instrumentiști la instrumente de suflat, cascadori.

În concluzie, de prevederile Legii 221/2018 vor beneficia toți solicitanții de drepturi de pensie care au desfășurat activități ca personal aeronautic sau ca personal artistic și ale căror cereri de înscriere la pensie au fost depuse începând cu data de 02.08.2018.

În ceea ce privește recalcularea drepturilor de pensie aflate în plată – după cum s-a precizat mai sus – aceasta se realizează DIN OFICIU în perioada 01.10.2018-30.09.2019, fără a fi necesară cerere în acest sens; drepturile de pensie se acordă începând cu data de 01.10.2018 indiferent de data emiterii și a comunicării deciziei de recalculare.

La nivelul instituției noastre, aproximativ 1900 de titulari de drepturi de pensie intră sub incidența Legii 221/2018.

Distribuie informația
Alte știri