DNA face angajări/ Ce posturi sunt la Oradea?

În perioada 18 – 20 ianuarie 2023, Direcția Națională Anticorupție organizează interviul pentru numirea procurorilor cu funcții de execuție în cadrul Direcției Naționale Anticorupție, pentru ocuparea unui număr de 41 de posturi de procuror, după cum urmează:
a) la Structura centrală a Direcției – 18 posturi din care:
– 9 posturi la Secția judiciară penală;
– 5 posturi la Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție;
– 2 posturi la Secția de combatere a corupției;
– 1 post la Compartimentul de analiză a datelor privind corupția;
– 1 post la Serviciul resurse umane, perfecționare profesională și documentare;

b) la Serviciul pentru efectuarea urmăririi penale în cauze de corupție săvârșite de militari – 1 post;

c) la Serviciile teritoriale ale Direcției – 22 de posturi din care:

– Serviciul teritorial Alba-Iulia: 4 posturi;
– Serviciul teritorial Cluj: 1 post;
– Biroul teritorial Baia-Mare: 1 post;
– Serviciul teritorial Constanța: 1 post;
– Serviciul teritorial Craiova: 1 post;
– Serviciul teritorial Galați: 1 post;
– Serviciul teritorial Iași: 1 post;
– Serviciul teritorial Oradea: 2 posturi;
– Serviciul teritorial Pitești: 3 posturi;
– Serviciul teritorial Ploiești: 5 posturi;
– Serviciul teritorial Târgu Mureș: 1 post;
– Serviciul teritorial Timișoara: 1 post.

La concurs se pot înscrie procurorii care îndeplinesc condițiile de participare prevăzute de art. 94 rap. la art. 86 alin. (2) din Legea nr. 304/2022 privind organizarea judiciară, cu aplicarea art. 168 alin. (2) din Legea nr. 304/2022 privind organizarea judiciară, respectiv:
a) să nu fi fost sancționați disciplinar în ultimii 3 ani, cu excepția cazurilor în care a intervenit radierea sancțiunii disciplinare;
b) să aibă o bună pregătire profesională;
c) să aibă o conduită morală ireproșabilă;
d) să aibă o vechime de cel puțin 10 ani în funcția de procuror sau judecător (la calcularea condiției minime de vechime pentru a participa la concurs se ia în considerare perioada în care procurorul a avut calitatea de auditor de justiție, în conformitate cu dispozițiile art. 168 alin. 2 din Legea nr. 304/2022 privind organizarea judiciară)

Postul vacant din cadrul Serviciului pentru efectuarea urmăririi penale în cauze de corupție săvârșite de militari din cadrul structurii centrale a direcției poate fi ocupat exclusiv de procurori militari.

Concursul constă în susținerea unui interviu în fața comisiei de interviu. Conform art. 94 rap. la art. 86 alin. (13) din Legea nr. 304/2022 privind organizarea judiciară, în cadrul interviului se testează abilitățile, aptitudinile și motivația candidaților și se va urmări:
a) verificarea pregătirii profesionale;
b) verificarea capacității de a lua decizii și de a-și asuma răspunderea;
c) verificarea rezistenței la stres;
d) existența unei conduite morale ireproșabile, precum și a altor calități specifice, respectiv: complexitatea și diversitatea activităților, motivația candidatului, inițiativă și creativitate;
e) activitatea desfășurată de candidați, cunoașterea unei limbi străine și cunoștințele de operare pe calculator.

Interviul va avea loc la sediul Direcției Naționale Anticorupție din str. Știrbei Vodă nr. 79-81, sector 1, București, ora urmând să fie comunicată din timp candidaților.

Înscrierea candidaților la concurs se face la comisia de organizare a concursului, la sediul Direcției Naționale Anticorupție din Piața Valter Mărăcineanu nr. 1-3, etaj 4, sector 1, București, până la data de 28 decembrie 2022, inclusiv.
Cererile de înscriere depuse prin serviciile poștale sau de curierat rapid vor purta pe plic data expediției și vor fi înaintate și prin fax sau email la comisia de organizare, la numărul 0372.69.80.59 respectiv la adresa de email resurseumane@pna.ro.
La înscriere candidaților li se atribuie un cod alcătuit dintr-o literă și 3 cifre de către comisia de organizare a concursului, care se comunică pe adresa de mail menționată în cuprinsul cererii.
Cererile de înscriere vor fi însoțite de un curriculum vitae.
Candidații pot depune orice acte, documente sau înscrisuri pe care le consideră relevante în vederea verificării de către comisia de interviu a pregătirii profesionale, precum și a activității desfășurate de aceștia. Lucrările întocmite de candidați vor fi depuse exclusiv în format electronic.

Calendarul estimativ de desfășurare a concursului, tematica concursului și cererea tip de înscriere la concurs sunt anexate prezentului anunț.
Detalii suplimentare se pot obține la numărul de telefon 021 312 14 97/int. 2638, 2660.

Distribuie informația
Alte știri