Documentul care trebuie înregistrat la ANAF până la 30 iunie. Ce categorii de persoane au obligaţia de a-l depune

Persoanele fizice care obțin venituri din activități independente, din drepturi de proprietate intelectuală (cu excepția celor pentru care impozitul se reține la sursă), din chirii, din activități agricole pentru care venitul net se stabilește în sistem real, din piscicultură, din silvicultură, din transferul titlurilor de valoare sau din orice altă operațiune cu instrumente financiare sau venituri din alte surse au obligaţia de a depune la Fisc, până la 30 iunie, o declaraţie unică.

Această obligaţie o au şi pensionarii care, pe lângă pensie, obţin venituri din activităţile enumerate mai sus.

Plafonul peste care trebuie depuse aceste declaraţii unice este echivalentul a 12 salarii minime brute garantate în plată (24.960 lei). Pensionarii vor depune declaraţia unică dacă depăşesc acest plafon şi vor plăti obligatoriu impozitul de venit de 10% şi asigurările de sănătate, încă 10%. Aceştia sunt, însă, scutiţi de la plata contribuţiei pentru pensii (25%).

Cei care vor achita până la 30 iunie impozitele și contribuțiile aferente anului 2019 vor beneficia de reduceri.

Declaraţia unică poate fi depusă atât la ghişeele ANAF, cât şi online. 

Declaraţia unică poate fi depusă accesând site-ul www.anaf.ro, prin intermediul serviciului „Spaţiul privat virtual” sau prin intermediul serviciului „Depunere declarații”, disponibil pe portalul www.e-guvernare.ro pe baza certificatului digital calificat.

Plăţile se pot face atât la ghuşeele ANAF, cât și online, inclusiv pe site-ul Ghiseul.ro.

Prin declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice se declară, după caz:

– impozitul pe veniturile realizate din România sau/şi din străinătate şi contribuţiile sociale datorate, pentru anul 2019;

– impozitul pe veniturile estimate a se realiza din România şi contribuţiile sociale datorate, pentru anul 2020.

Alte știri