DSP Bihor: Reglementări privind eliberarea deciziilor de carantină sau izolare și a concediilor medicale corespunzătoare

Foto: reginamaria.ro

Pentru aplicarea în mod unitar a prevederilor legale privind eliberarea de către direcțiile de sănătate publică județene, respectiv a municipiului București, a deciziilor de carantină sau izolare, precum și eliberarea de către medicii curanți/medici de familie, a certificatelor de concediu medical pentru carantină sau izolare de care beneficiază persoanele asigurate, DSP Bihor a transmis către medicii de familie din județul Bihor, precizările primite, în conformitate cu adresa comună MS – Direcția Generală Asistență Medicală, Medicină de Urgență și Programe de Sănătate Publică nr. 27/03.02.2022 și CNAS nr. DG 338/03.02.2022.

Astfel, principalele prevederi se referă la următoarele aspecte:

–         Deciziile de izolare se comunică medicului curant/medicului de familie numai în situația în care persoanele infectate cu virusul SARS-CoV-2 refuză izolarea.

–         Fișele de izolare se emit în mod automat de aplicația informatică Corona Forms, în cazul persoanelor confirmate cu un rezultat pozitiv și sunt comunicate medicului de familie prin mijloace de comunicare la distanță (accesarea aplicației informatice Corona Forms) în vederea stabilirii conduitei corecte de izolare pentru limitarea transmiterii bolii în comunitate, familie, etc.

–         Deciziile de carantină sunt întocmite de către direcțiile de sănătate publică județene respectiv a municipiului București și trebuie transmise medicului curant în vederea eliberării certificatelor de concediu medical persoanelor asigurate pentru care a fost instituită măsura carantinării ca urmare a faptului că :

  • au intrat în contact direct cel puțin cu o persoană confirmată cu SARS-CoV-2, la un test efectuat de o unitate medicală prin identificarea ARN SARS-CoV-2 (testare NAAT/RT-PCR), fie prin teste antigenice rapide, în produsele biologice recomandate (exsudat nazal, exsudat faringian, spută, lavaj bronșic)
  • a​u sosit din țări și/sau zone cu risc epidemiologic ridicat, țări și/sau zone stabilite de către INSP în condițiile legii;

În caz de carantină sau izolare certificatele de concediu medical se pot elibera la o dată ulterioară numai pentru luna în curs sau luna anterioară dar nu mai târziu de 30 de zile calendaristice de la data ultimei zile a încetării perioadei de carantina/izolare.

–         Certificatele de concediu medical pentru carantină se eliberează de medicul curant, respectiv de către medicul de familie, pe durata stabilită prin decizia de confirmare a carantinei, eliberată de către direcțiile de sănătate publică județene respectiv a municipiului București potrivit Ordinului ministrului sănătății nr. 1.309/2020 și a Ordinului ministrului sănătății nr. 1513/2020, persoanelor asigurate aflate în următoarele situații:

a.      au intrat în contact direct cu cel puțin o persoană infectată cu virusul SARS-CoV-2, confirmată prin testare într-o unitate medicală cu metoda NAAT/RT-PCR sau teste rapide de detecție a antigenelor SARS-Cov-2 — pentru o perioadă de 5 zile;

b.     au sosit din țări și/sau zone cu risc epidemiologic ridicat, țări și/sau zone stabilite de către INSP în condițiile legii — pentru o perioadă de 5 zile;

Certificatele de concediu medical se eliberează de către medicii de familie după ultima zi a perioadei de carantină, dar nu mai târziu de 30 de zile calendaristice de la data ultimei zile a încetării perioadei de carantină.

–         Pentru persoanele asigurate infectate cu virusul SARS-CoV-2, pentru care s-a instituit măsura izolării, potrivit legii, în unități sanitare sau într-o locație alternativă atașată unei unități sanitare certificatele de concediu medical se eliberează la externare de medicul curant din unitatea sanitară sau din locația alternativă atașată acesteia, atât pentru perioada internării, cât și pentru perioada externării, după caz.

–         În situația în care medicul din spital nu a eliberat concediu medical la externare, și persoana asigurată necesită izolarea la domiciliu sau la locația declarată de aceasta, certificatul de concediu medical se acordă pentru aceeași afecțiune de către medicul de familie care monitorizează starea de sănătate a persoanei prin sistemul de telemedicină sau prin consultații medicale la distanță până la împlinirea termenului maxim al perioadei de izolare.

–         Pentru persoanele asigurate infectate cu virusul SARS-CoV-2, pentru care s-a dispus măsura izolării, potrivit legii, la domiciliu sau la o locație declarată certificatele de concediu medical se eliberează de medicii de familie care au luat în evidență și au monitorizat aceste persoane, astfel:

·        pentru persoanele nevaccinate, care nu au trecut prin boală sau cele trecute prin boală de mai mult de 90 de zile concediul medical se va elibera pentru o perioadă de 7 zile;

·        pentru persoanele vaccinate sau trecute prin boală în ultimele 90 de zile, concediul medical se va elibera pentru o perioadă de 5 zile.
Certificatele de concediu medical se eliberează pe baza fișelor de izolare care se generează în mod automat din aplicația informatică Corona Forms.

dr. RAHOTĂ DANIELA, director executiv

Distribuie pentru prietenii tăi:
Alte știri