”Educație ecologică și pentru protecția mediului” – Comunicat ISJ Bihor

La nivelul Inspectoratului Școlar Județean Bihor există o preocupare constantă privind educația elevilor pentru formarea unui comportament ecologic responsabil, concretizată în inițiative precum, Concursul Național “Bune practici în educația pentru protecția mediului“ și elaborarea programei și a materialelor suport pentru o disciplină opțională, dar și în implicarea elevilor în activități de cunoaștere și protecție a mediului organizate ăn parteneriat cu instituții cu atribuții în acest domeniu.

Pornind de la rolul Curriculumului la decizia școlii în procesul de descentralizare a învățământului, prin oportunitatea conferită unității școlare de a decide asupra unui segment al Curriculumului național și șansa de adecvare la un sistem deschis, cu opțiuni multiple, flexibile, în funcție de așteptările elevilor și prioritățile sistemului educațional, a fost elaborată o nouă programă școlară cu statut de disciplină opțională.

Prin Ordinul Ministerului Educației nr.3446 din 18.03.2022 a fost aprobată Programa școlară pentru disciplina opțională ”Educație ecologică și pentru protecția mediului”, clasele V-VII (nivel gimnazial) care se va aplica începând cu anul școlar 2022-2023.

Disciplina de tip opțional integrat Educație ecologică și pentru protecția mediului a fost realizată prin raportare la obiectivele Strategiei Naționale pentru Dezvoltarea Durabilă a României 2030 și urmărește formarea și consolidarea unor competențe de viață, utile în devenirea copiilor și tinerilor ca cetățeni activi, responsabili, cu valori comune europene.

Programa contribuie la dezvoltarea competențelor cheie pentru educația pe parcursul întregii vieți în ce privește următoarele domenii: competențe matematice și competențe de bază în științe și tehnologii, spirit de inițiativă și antreprenoriat și competențe sociale și civice.

Programa școlară are un caracter interdisciplinar, adresându-se elevilor din ciclul gimnazial, cu un buget de timp de o oră/săptămână, pe parcursul a trei ani școlari corespunzând claselor V- VII, cadrul didactic având posibilitatea selectării, adaptării și organizării conținuturilor în unități de învățare, în concordanță cu specificul local și cu particularitățile de vârstă și individuale ale elevilor.

Profesorii, împreună cu elevii, vor putea cerceta mediul în mijlocul naturii, prin realizarea unor activități de învățare ce presupun organizarea unor excursii/drumeții/vizite în orizontul local, realizate în lungul râului care traversează localitatea, la pădure, pe țărmul mării, la o carieră de piatră, la o fabrică de îngrășăminte chimice, termocentrală sau hidrocentrală etc. Astfel, elevii vor lua contact direct cu realitatea înconjurătoare, vor analiza impactul antropic pozitiv sau negativ asupra mediului din orizontul local, vor identifica principalele surse de poluare și efectele lor pentru calitatea mediului din spațiul observat.

Demersul pentru reactualizarea programei a început în anul 2018, grupul de lucru fiind format din: prof. dr. Dan Steluța – inspector general Ministerul Educației, prof. Naghi Elisabeta Ana-consilier superior Ministerul Educației, prof. dr. Roșu Elisabeta, prof. Citrea Luminița, prof. Biriș Mihaela Simona – inspectori școlari ISJ Bihor, prof. dr. Bocoi Liliana și prof. Zbârcea Claudia de la Școala Gimnazială „Oltea Doamna”Oradea și prof. dr. Bîdiliță Florina de la Școala Gimnazială nr.16 Oradea.

Ca suport, în vederea desfășurării activităților prevăzute în programă, autorii au elaborat Manualul și caietul elevului pentru clasa a V-a, auxiliare didactice avizate prin O.M.E.N. nr.4696/2.08.2019, urmând a fi elaborate materiale pentru clasele a VI-a și a VII-a.

Distribuie informația
Alte știri