Elevii vor începe școala cu reguli noi

Una din cele mai importante prevederi ale Statutului Elevului, este că acestia au dreptul să îşi conteste notele la lucrările scrise.
Elevii pot cere explicaţii profesorului de la clasă, în cinci zile de la comunicarea notei, iar dacă nu sunt mulțumiți de argumentele primite, pot face plângere scrisă la director.
Aceasta va fi analizată de o comisie formată din doi profesori care nu predau la clasă.
Media notelor date de ei este cea care va fi trecută în catalog.
Statutul mai prevede că elevii nu au voie să fie deposedaţi de bunurile lor, dacă nu atentează la siguranţa colegilor şi a profesorilor, pot folosi telefoane mobile în timpul orelor de curs, în scop educaţional ori situaţii de urgenţă.
De asemenea , elevii nu mai pot fi mustrați în fața clasei şi sunt interzise pedepsele colective.
Pentru orice sancţiune aplicată, dacă, în opt săptămâni de la comunicarea pedepsei, elevul îşi corectează comportamentul, nu i se mai scade nota la purtare.

Distribuie informația
Alte știri