”Euro 200” – bani de calculator pentru elevi şi studenţi

Elevii şi studenţii din învăţământul de stat sau particular, în vârstă de până la 26 de ani, care provin din familii cu un venit lunar brut de maximum 250 de lei pe membru de familie pot beneficia şi în acest an de un ajutor financiar pentru achiziţionarea unui calculator prin Programul ”Euro 200”.

Potrivit Ministerului Educatiei Naţionale (MEN), ajutorul se acordă o singură dată în cadrul unei familii. Pentru obţinerea ajutorului aferent achiziţionării unui calculator, în baza Legii 269-2004, beneficiarii trebuie să întocmească o cerere pe care o depun la unitatea- instituţia de învăţământ la care este înscris elevul sau studentul.

De asemenea, la stabilirea venitului brut lunar pe membru de familie se iau în calcul toate veniturile realizate de membrii familiei în luna precedentă depunerii cererii, cu excepţia: alocaţiei de stat, alocaţiei complementare şi a alocaţiei de susţinere pentru familia monoparentală, bugetului personal complementar acordat persoanelor cu handicap, burselor de studii şi burselor sociale, precum şi a tuturor drepturilor sociale care, potrivit legii, sunt exceptate de la stabilirea altor drepturi şi obligaţii.


Distribuie informația

Alte știri