Evaluarea/reevaluarea clădirilor în vederea stabilirii impozitului pentru 2019. Comunicat

Primăria Municipiului Oradea recomandă celor care deţin construcţii cărora la data de 31.12.2018 le expiră termenul de 5 ani în cazul persoanelor fizice, respectiv 3 ani în cazul persoanelor juridice de la data achiziției/reevaluării/evaluării, să procedeze la reevaluarea/evaluarea acestora în conformitate cu prevederile legale în vigoare, pentru a evita aplicarea unei cote de impozitare de 2% pentru persoane fizice, respectiv 7,5% pentru persoane juridice, în anul fiscal 2019.

În acest sens vă informăm că aveţi posibilitatea efectuării evaluării/reevaluării clădirilor în conformitate cu prevederile legale în vigoare pentru a evita cota majorată de impozitare aplicată pentru anul 2019.

În cazul persoanelor juridice, după ce veţi proceda la actualizarea valorii clădirilor din proprietate printr-un raport de reevaluare întocmit de către un expert evaluator, cota de impozitare aprobată de consiliul local, începând cu data de 01.01.2019, va fi de 1,15% în cazul clădirilor nerezidenţiale şi de 0,3% în cazul clădirilor rezidenţiale.

Pentru persoanele fizice cota de impozitare este de 0,7% în cazul clădirilor nerezidenţiale şi de 0,118 % în cazul clădirilor rezidenţiale. Prin excepție, impozitul pe clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, cota de impozitare se stabilește la 0,9% din valoare impozabilă a clădirii dacă:
a) valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă este mai mică decât valoarea de impozitare stabilită conform art. 457 din Legea nr 227/2015;
b) valoarea finală a lucrărilor de construcţii, în cazul clădirilor noi, construite în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă, este mai mică decât valoarea de impozitare stabilită conform art. 457 din Legea nr 227/2015;
c) valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate, în cazul clădirilor dobândite în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă, este mai mică decât valoarea de impozitare stabilită conform art. 457 din Legea nr 227/2015.

Raportul de reevaluare pentru impozitare întocmit de către un expert evaluator împreună cu declaraţia de impunere trebuie depuse la Primăria Municipiului Oradea, Direcţia Economică, până cel târziu la data de 31.03.2019.

Distribuie informația
Alte știri