Experţii Curţii de Conturi Bihor au constatat abateri financiar contabile şi la comune. Vezi la care

Dintre toate comunele din Bihor, la Pomezeu, experţii Curţii de Conturi Bihor au înregistat cea mai mare sumă a unei abateri financiar contabile. Astfel, au fost descoperite prejudicii în valoare de 372.000 lei, respectiv 6.571.000 lei reprezintă suma estimativă a abaterii.

S-a constat ca primă abatere majoră „neevidențierea în contul activelor fixe a valorii totale a obiectivelor de investiții finalizate și recepționate”, suma abaterii se ridică la 4.565.000 lei.
O altă abatere, evaluată la 1.401.000 lei, a rezultat din „modificarea eronată a valorii contractului prin actul adițional în sensul unei majorării nejustificate legal la obiectivul de investiții „Rețea de canalizare și stație de epurare din localitățile Coșdeni, Hidiș, Spinuș, Pomezeu, Sitani, Câmpani, Vălani în comuna Pomezeu, județul Bihor”. Tot pentru această lucrare s-au acordat, în sumă de 209.000 lei, plăţi care nu reflectă realitatea din teren. Totododată, s-au acordat eronat unor sporuri salariale personalului plătit din fonduri publice, în valoare de 16.000 lei.

Pe locul doi se află Roşiori, cu o abatere estimată la suma de 5.687.000 lei, rezultată, în principal din „neînregistrarea în contul de active fixe a obiectivelor de investiții finalizate și recepționate”.

Pe locul trei, se află Suplacu de Barcău, cu o abatere ce se ridică la 4.478.000 lei, din care suma de 4.113.000 lei reprezintă „înregistrarea eronată în evidența contabilă și în situațiile financiare a rezultatului patrimonial la Liceul Tehnologic nr. 1 Suplacu de Barcău”.

La Holod s-a înregistart cea mai mare sumă la rubrica „prejudicii”, 766.000 lei. Aceasta s-a datorat, în mare parte, în urma stabilirii unui prejudiciu de 612.000 lei ca urmare a efectuării de plăți nelegale pentru cheltuieli de personal din cauza acordării unor drepturi salariale necuvenite.

Distribuie informația
Alte știri