Facultatea de Protecția Mediului a Universității din Oradea sărbătorește trei decenii de la înființare

În aceste zile Facultatea de Protecția Mediului a Universității din Oradea sărbătorește trei decenii de la înființare. În seria evenimentelor care marchează această aniversare, fostul ministru al Educației,  prof. univ. dr. ing. Sorin Cîmpeanu, va primi distincția de Doctor Honoris Causa.

O altă manifestare dedicată Facultății de Protecția Mediului este Simpozionul Științific Internațional „Dezvoltarea durabilă: provocări și oportunități”, (Sustainable development: challenges and opportunities).

„Aflat la cea de a treia ediție a sa, simpozionul, care va avea loc în zilele de  09 și 10 noiembrie 2023, este cadrul în care facultatea noastră va prezenta rezultatele cercetărilor științifice întreprinse de cadrele didactice și studenții doctoranzi. Astfel ducem mai departe tradiția evenimentelor academice organizate de facultatea noastră”, subliniază conf. univ. dr. ing. Cristina Maerescu, decanul facultății.

„Printre invitați se numără decani, prodecani și reprezentanți ai unor instituții din domenii precum: Agricultura, Silvicultura, Mediul, Industria Alimentară, Agroturism, foști profesori și cercetători ai Facultății de Protecția Mediului”, precizează, la rândul ei, conf. univ. dr. ing. Olimpia Smaranda, coordonatorul științific al manifestării.

Pentru a fi prezentate în plenul simpozionului au fost selectate cinci lucrări științifice aparținând: prof. Teodor Eugen Man (UȘV Timișoara); prof. Brîndușa Covaci (CBM International University, USA), Alin Moș (directorul Parcului Natural Apuseni), șef lucr. dr. Adelina Venig și conf. univ. dr. Alin Teușdea.

Toate lucrările prezentate în cadrul simpozionului „Dezvoltarea durabilă: provocări și oportunități” vor fi publicate în cele trei reviste ale Facultății de Protecția Mediului: Analele Universității din Oradea, Fascicula Protecția Mediului (B+, CNCSIS, BDI), Analele Universității din Oradea, Fascicula Ecotoxicologie, Zootehnie și Tehnologii de Industrie Alimentară, (B+, CNCSIS, BDI) și „Natural Resources and Sustainable Development”, cotată în mai multe baze de date internaționale. Cercetările realizate de cadrele didactice ale Facultății de Protecția Mediului, din Oradea, din țară și din străinătate, de-a lungul anilor, sunt cuprinse în nu mai puțin de 133 lucrări științifice, structurate pe următoarele secțiuni: Agricultură, Horticultură, Silvicultură, Zootehnie, Ingineria Mediului, Resurse Naturale și Dezvoltare Durabilă, Tehnologia și Controlul Alimentelor și Agroturism.

Distribuie informația
Alte știri