Facultatea de Științe Economice face înscrieri la 9 programe postuniversitare de formare și dezvoltare profesională

Până în 14 noiembrie, Facultatea de Științe Economice face înscrieri la Admitere la un număr de nouă programe postuniversitare de formare si dezvoltare profesională continuă, programe care vizează actualizarea/dezvoltarea/perfecționarea unor competențe/calificări universitare/standarde ocupaționale, aferente unei ocupații care poate fi practicată doar de un absolvent de studii universitare.
La programele postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă au dreptul să participe absolvenții care au finalizat cu diplomă cel puțin studiile universitare de licență sau echivalente. Programele postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă se finalizează cu un examen de certificare a competențelor profesionale asimilate de cursanți pe parcursul programului.
Absolvenților care promovează examenul de certificare a competențelor li se eliberează de către instituție un certificat de atestare a competențelor profesionale specifice programului. Certificatul de atestare a competențelor profesionale este însoțit de un supliment descriptiv care conține situația școlară, durata în ore a programului, numărul de credite transferabile acumulate, calificarea universitară/standardul ocupațional care a stat la baza dezvoltării programului și competențele vizate de programul postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă.
Informații privind oferta de programe și alte informații practice (calendar de admitere, acte necesare, taxe etc.) sunt disponibile aici: http://steconomiceuoradea.ro/wp/admitere-2016/

Distribuie informația
Alte știri