Facultatea de Medicină și Farmacie a Universității din Oradea a demarat un proiect de reducere a abandonului printre studenții FMF

Proiectul demarat în cadrul Facultății de Medicină și Farmacie, a Universității din Oradea, face parte din seria proiectelor privind învățământul secundar ROSE și se adresează studenților din anul I, aflați în grad de risc ridicat de abandon. Proiectul face parte din SCHEMA DE GRANTURI PENTRU UNIVERSITĂȚI . Obiectivul general al proiectului îl reprezintă reducerea ratei de abandon școlar la nivelul anului întâi de studii, cu trei procente.

Obiective specifice:

  • Creșterea gradului de informare și de conștientizare cu privire la învățământul universitar pentru studenți,
  • Organizarea cursurilor de remediere și inițiere și a programelor de tutorat pentru 60 de studenți selectați timp de 1 ani,
  • Participarea la acțiuni formative de consiliere profesională, interacțiuni cu tutorii, vizite de studii și workshop-uri tematice,
  • Dotarea unui spațiu de cercetare.

Perioada de derulare: 1 septembrie 2023 – 31 august 2023.

Grupul țintă sunt 60 de studenți ai Facultății de Medicină și Farmacie, anul I de studiu, care provin din categorii cu grad ridicat de risc: studenți admiși la facultate cu media mai mică sau egală cu 7, studenți cu media mai mică sau egală cu 7 la examenul de Bacalaureat; studenți din mediul rural; studenți cu burse sociale, cu dizabilități sau boli cronice, orfani, familii cu venituri mici.

„Li se oferă șansa tuturor studenților de a beneficia de proiect, dacă participă la evaluarea cu privire la cunoștințele de bază din materiile fundamentale”, subliniază organizatorii. Studenții interesați să participe la acest proiect sunt rugați să contacteze directorul de proiect, prof. univ. dr. habil. Jurca Tűnde.

Distribuie informația
Alte știri