Fara carnetul de munca in original nu puteti depune actele in vederea pensionarii si nici nu se poate stabili cuantumul indemnizatiei de somaj. Peste 9000 de bihoreni pot fi afectati

In acest moment, la sediul ITM Bihor mai sunt 9.263 de carnete de muncă neridicate de către agenţii economici în vederea redistribuirii acestora foştilor sau actualilor salariaţi. Conducerea institutiei anunta că titularii acestora sau persoanele împuternicite de către aceştia se pot prezenta la sediul din Oradea al Inspectoratului în vederea preluării carnetelor.

E nevoie cerere în acest sens şi de documentul de identitate al titularului carnetului de muncă şi/sau, după caz, de documentul de identitate al persoanelor împuternicite de către titulari, în original. Conform legislației, carnetul de muncă este documentul care atestă activitatea desfăşurată de salariat în domeniul privat, durata activităţii, salariul, vechimea în meserie, specialitate, respectiv vechimea în muncă până la data de 31.12.2010.

Prezentarea cărții de muncă, în original, este obligatorie la casele judeţene de pensii sau la agenţiile judeţene pentru ocuparea forţei de muncă în vederea obţinerii drepturilor care se cuvin salariaţilor în urma pensionării, pentru stabilirea indemnizaţiei de şomaj etc.

Distribuie informația
Alte știri