Finalizare proiect Modernizare si dotare Casa de Cultură și amenajare spațiul urban aferent în Municipiul Beiuș

Comunicat de presă

Decembrie 2023

Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Beiuș anunță finalizarea proiectului „Modernizare și dotare Casa de Cultură și amenajare spațiul urban aferent în Municipiul Beiuș”, cod SMIS 123136.

Proiectul a fost finanțat prin POR 2014-2020, Axa prioritara 13 – Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 9b – Oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale. Obiectiv specific 13.1 – Îmbunătățirea calității vieții populației în orașele mici și mijlocii din România.

Obiectiv general:

Îmbunătățirea calității vieții populației în Municipiul Beius, rezolvarea problemelor de natura socio-economica, dezvoltarea durabila si creșterea standardelor de viață.

Obiective specifice:

1. Îmbunătățirea serviciilor cultural-recreative, prestate la nivel urban

În vederea dezvoltării sustenabile a Municipiului Beiuș este necesară crearea și dezvoltarea unor activități cultural-recreative, a infrastructurii și a dotărilor aferente desfășurării acestor activități. Acestea, pe lângă stimularea implicării locuitorilor în activitățile cultural-recreative, de petrecere calitativă a timpului liber, de recreere, de educație extrașcolară etc., vor contribui inclusiv la dezvoltarea relațiilor interpersonale, construirea de abilități sociale, dezvoltarea capacității de integrare socială, în special a persoanelor provenind din grupuri vulnerabile.

Îndeplinirea acestui obiectiv se va face prin reabilitarea, modernizarea și dotarea Casei de Cultură a municipiului Beiuș.

2. Îmbunătățirea calității și a aspectului infrastructurii publice urbane

Prin îmbunătățirea spațiilor publice urbane (drumuri, spații verzi, utilități) municipiul Beiuș devine mai atractiv și mai sigur pentru locuit, pentru dezvoltarea activităților economice, pentru petrecerea timpului în aer liber, pentru deplasări nemotorizate (pe jos sau cu bicicleta) etc.

În acest sens obiectivul va fi atins prin reabilitarea și modernizarea străzii Gen. Leonard Mociulschi din municipiul Beiuș (care deservește și Casa de Cultură).

Rezultate:

 1. Beneficiarii infrastructurii culturale sau recreative construite/extinse/finalizate/modernizate/ reabilitate/dotate obiect al proiectului
  (număr persoane)
  Valoare la începutul implementării proiectului : 0
  Valoare estimata la finalul implementării proiectului : 11600
 2. Beneficiarii direcți ai spațiilor publice urbane construite/extinse/modernizate/reabilitate (număr persoane)
  Valoare la începutul implementării proiectului : 0
  Valoare estimata la finalul implementării proiectului : 10667
 3. Îmbunătățirea serviciilor culturale si recreative
  a) Clădiri cu funcții culturale/recreative extinse/finalizate/modernizate/reabilitate/ – centru cultural – dotate (număr)
  Valoare la începutul implementării proiectului : 0
  Valoare estimata la finalul implementării proiectului : 1

b) Alte facilități construite/extinse/modernizate (număr)
Valoare la începutul implementării proiectului : 0
Valoare estimata la finalul implementării proiectului : 6

 1. Îmbunătățirea spațiilor publice urbane
  a) Lungimea drumurilor publice construite/ extinse/modernizate/reabilitate (km)
  Valoare la începutul implementării proiectului : 0
  Valoare estimata la finalul implementării proiectului : 0,56438

b) Lungimea pistelor/traseelor pentru biciclete construite/extinse/modernizate/reabilitate (km)
Valoare la începutul implementării proiectului : 0
Valoare estimata la finalul implementării proiectului : 0,329

c) Suprafața spatii verzi construite/extinse/modernizate/reabilitate (mp)
Valoare la începutul implementării proiectului : 0
Valoare estimata la finalul implementării proiectului : 1284,00

Impactul investiției la nivelul regiunii/localității

Prin realizarea acestei investiții, aspectul arhitectural al zonei de investiție s-a modernizat conferind locației un aer modern, și atrăgător pentru vizitatori dezvoltându-se de asemenea în paralel și aspectul social-cultural al Municipiului Beiuș, oferind cetățenilor diversitate în opțiunile de divertisment, într-un ambient adaptat zilelor noastre. Prin modernizarea celor două obiective, respectiv reabilitarea Casa de Cultură a Municipiului Beiuș și a drumului care tranzitează în paralel cu aceasta, extinderea spațiilor verzi, crearea de piste pentru biciclete, putem observa o creștere a mobilității urbane nemotorizate din partea cetățenilor obtând pentru mijloace de transport non-poluant, favorizând mișcarea și adoptarea unui stil de viață mai sănătos. De asemenea interesul pentru desfășurarea activităților cultural-artistice s-a amplificat constatând numeroase solicitări din partea artiștilor, acesta fiind un aspect pozitiv pentru toți cetățenii urbei.

Perioada de implementare a proiectului s-a desfășurat între 01.03.2018 și data 31.12.2023, aceasta cuprinzând și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea contractului de finanțare.

Valoarea totală a proiectului: 14.120.944,03 RON
Contribuție U.E.: 11.979.689,65 RON
Contribuție Națională: 1.832.187,82 RON
Contribuția Beneficiarului: 281.875,06 RON
Valoare neeligibilă: 27.191,50 RON
Cod MySMIS : 123136

Date de contact:

Municipiul Beiuș
Str. Piața Samuil Vulcan, nr. 14, județul Bihor, cod poștal 415200
Tel: 0259.321.935
E-mail: contact@municipiulbeius.ro

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro, www.inforegio.ro, www.facebook.com/inforegio.ro .

Distribuie informația
Alte știri