Finalizarea implementării proiectului: „Administrație publică simplificată”

Comunicat de presă

Data: Iulie 2023

Titlul proiectului: “Administrație publică simplificată”, cod SIPOCA 1204/MySMIS2014+ 155163

Beneficiar:Municipiul Beiuș

Scop: Scopul proiectului a fost concretizat prin implementarea de măsuri de simplificate pentru cetățeni în corespondență cu Planul integrat pentru simplificarea procedurilor administrative aplicabile cetățenilor, pentru competențele exclusive și partajate ale autorității locale.

Obiective specifice:

  1. Proceduri simplificate pentru reducerea birocrației pentru cetățeni la nivel local corelate cu Planul integrat de simplificare a procedurilor administrative pentru cetățeni implementate.
  2. Implementarea unei Platforme IT în vederea digitalizării procedurilor interne de lucru în administrația publică locală și a proceselor de interacțiune cu cetățenii – serviciile publice online.

Rezultate realizate:

Rezultat de program 3: Proceduri simplificate pentru reducerea birocrației pentru cetățeni la nivel local corelate cu Planul integrat de simplificare a procedurilor administrative pentru cetățeni implementate, atins prin:

  1. Rezultat de proiect 1: Analiza proceselor și elaborarea specificațiilor Platformei IT
  2. Rezultat de proiect 2: Platforma IT implementată

Grupul țintă al proiectului:

Beneficiari direcți: – 50 de angajați ai primăriei si serviciilor subordonate

Beneficiari indirecți: – peste 10.000 de locuitori ai Municipiului Beius si persoanele juridice care activează pe teritoriul municipiului

Indicatori prestabiliți de rezultat îndepliniți

 5S20 – Autorități si instituții publice locale în care s-au implementat masurile de simplificare a procedurilor pentru cetățeni în conformitate cu Planul integrat de simplificare a procedurilor pentru cetățeni elaborat la nivel național

Unitate de măsurăValoare referințăAnul de referințăValoare țintă
Nr.020221
Nr.120231

Indicatori prestabiliți de realizare îndepliniți

 5S59 – Autorități si instituții publice locale sprijinite pentru introducerea masurilor de simplificare a procedurilor pentru cetățeni în conformitate cu Planul integrat de simplificare a procedurilor pentru cetățeni 

Unitate de măsurăValoare țintă
Nr.1

Dată de începere: 14.04.2022

Dată încheiere efectivă proiect:16.08.2023

Perioada de implementare: 16 luni

Valoarea totală a Proiectului: 1.873.866,70 lei

Valoarea eligibilă nerambursabilă: 1.836.389,37 lei

din care:       FSE: 1.592.786,70 lei

                    Bugetul național: 243.602,67 lei

Cofinanțarea Beneficiarului: 37.477,33 lei

Date de contact:

MUNICIPIUL BEIUŞ

Adresa: Str. Piața Samuil Vulcan, nr. 14, Municipiul Beiuș, jud. Bihor

Manager de proiect: Beatrice Șerb

Telefon: 0259.321.935, Fax.: 0259.321.273,

Email: proiecte@municipiulbeius.ro

Website: www.municipiulbeius.ro        

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

Distribuie informația
Alte știri