Finalizarea proiectului „CONSOLIDAREA POZIȚIEI PE PIAȚĂ A ENDO DENTAL SRL PRIN INVESTIȚII DESTINATE SERVICIILOR STOMATOLOGICE”

27 DECEMBRIE

SC ENDO DENTAL SRL cu sediul în municipiul Oradea, str. Mioriţei, nr. 31, Oradea, Județ Bihor, România, cod poștal 410034, CUI 35179589, J5/1730/2015, a implementat proiectul cu titlul: „CONSOLIDAREA POZIȚIEI PE PIAȚĂ A ENDO DENTAL SRL PRIN INVESTIȚII DESTINATE SERVICIILOR STOMATOLOGICE”, cod SMIS 160633, co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare nr. 42/POC/411/AM/23.02.2023 încheiat cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene în calitate de Autoritate de Management prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020.

Valoarea totală a proiectuluia fost de1.113.550,34 lei. Valoarea eligibilă a proiectului a fost de 1.098.675,34 lei din care asistenţa financiară nerambursabilă a fost de 988.807,81 lei compusă din 828.284,61 lei din FEDR și 160.523,20 lei din Bugetul Național.

Proiectul s-a implementat la locaţia societății, punctul de lucru din municipiul Oradea, Strada George Enescu, nr. 22, Cabinetul Stomatologic nr. 1, Județ Bihor, prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, Axa Prioritara 4 – Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale și pregătirea unei redresări verzi, digitale și reziliente a economiei.

Obiectivul general al proiectului a fost CONSOLIDAREA POZIȚIEI PE PIAȚĂ A ENDO DENTAL SRL PRIN INVESTIȚII DESTINATE SERVICIILOR STOMATOLOGICEsi a constat în refacerea capacității de reziliență a companiei ENDO DENTAL SRL, pentru realizarea de investiții în retehnologizare, care a dus la creșterea productivității muncii in cadrul societății. Obiectivul a fost atins prin realizarea unei investiții în domeniul reprezentant de cod CAEN REV. 2 – 8623 – Activități de asistență stomatologică, ca urmare a realizării activităților propuse prin proiect și achiziția de echipamente performante, cu consumuri energetice reduse, ce au un impact enorm din punct de vedere al protecției mediului.

Proiectul a contribuit la realizarea obiectivului specific al Programului Operațional Competitivitate 2014-2020, Axa Prioritară 4 – Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale și pregătirea unei redresări verzi, digitale și reziliente a economiei, Obiectiv Tematic – Promovarea reparării daunelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și pregătirea unei redresări verzi, digitale și reziliente a economiei, Prioritatea de investiții: Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și consecințelor sale sociale și pregătirea unei redresări verzi, digitale și reziliente a economiei”, Obiectiv Specific: Consolidarea poziției pe piață a IMM-urilor afectate de pandemia COVID-19, Acțiunea 4.1.1 Investiții în activități productive.

Acest lucru a fost asigurat prin realizarea unei investiții ce include măsuri specifice unei activități care contribuie în mod substanțial la atenuare schimbărilor climatice sau la adaptarea la schimbările climatice, fără a aduce prejudicii semnificative vreunuia dintre celelalte obiective de mediu.

Obiectivele specifice ale proiectului:

  1. Creșterea productivității muncii cu minim 20,20%, față de anul 2020, în termen de trei ani de la finalizarea implementării.
  2. Menținerea numărului mediu de angajați la nivelul anului 2020.

Data de începere a proiectului: 23.02.2023

Data de finalizare a proiectului: 31.12.2023

Rezultatul proiectului:

1 investiție realizată prin: 2 echipamente și 1 sistem fotovoltaic, prietenoase cu mediul recepționate și puse în funcțiune

Date de contact: Pentru detalii suplimentare vă stăm la dispoziţie la sediul social al firmei sau la tel. 0723142862, email: proiect.endodental@gmail.com, persoana de contact Mircea-Andrei TUDERICIU.

Distribuie informația
Alte știri