Finalizarea proiectului „CONSOLIDAREA POZIȚIEI PE PIAȚĂ A RODENTA SRL PRIN INVESTIȚII DESTINATE SERVICIILOR STOMATOLOGICE”

27 DECEMBRIE

SC RODENTA SRL cu sediul în municipiul Oradea, Strada George Enescu, nr. 22, Județ Bihor, cod postal 410034, România, CUI 58851, J05/630/1992, a implementat proiectul cu titlul: „CONSOLIDAREA POZIȚIEI PE PIAȚĂ A RODENTA SRL PRIN INVESTIȚII DESTINATE SERVICIILOR STOMATOLOGICE”, cod SMIS 160772, co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare nr. 103/POC/411/AM/19.03.2023 încheiat cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene în calitate de Autoritate de Management prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020.

Valoarea totală a proiectuluia fost de1.113.533,29 lei. Valoarea eligibilă a proiectului a fost de 1.098.658,29 lei din care asistenţa financiară nerambursabilă a fost de 988,792,46 lei compusă din 828.271,75 lei din FEDR și 160.520,71 lei din Bugetul Național.

Proiectul s-a implementat la locaţiile societății: locația de implementare din municipiul Oradea, strada George Enescu, nr. 22, Județ Bihor (sediu social); locatia de implementare suplimentara 1 din municipiul Oradea, strada Bulevardul Decebal, nr. 56, parter, spațiu comercial, Bloc C24-25 (punct de lucru); locatia de implementare suplimentara 2 din municipiul Oradea strada Corneliu Coposu, nr. 9/A, parter, spațiu comercial, Bloc B29 (punct de lucru), prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, Axa Prioritara 4 – Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale și pregătirea unei redresări verzi, digitale și reziliente a economiei.

Obiectivul general al proiectului CONSOLIDAREA POZIȚIEI PE PIAȚĂ A RODENTA SRL PRIN INVESTIȚII DESTINATE SERVICIILOR STOMATOLOGICE a constat în refacerea capacitații de reziliență a companiei RODENTA SRL, pentru realizarea de investiții în retehnologizare, care a dus la creșterea productivității muncii în cadrul societății. Obiectivul a fost atins prin realizarea unei investiții în domeniul reprezentant de cod CAEN REV. 2 – 8623 – Activități de asistență stomatologică, ca urmare a realizării activităților propuse prin proiect și achiziția de echipamente performante, cu consumuri energetice reduse, ce au un impact enorm din punct de vedere al protecției mediului.

Proiectul a contribuit la realizarea obiectivului specific al Programului Operațional Competitivitate 2014-2020, Axa Prioritară 4 – Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criza în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale și pregătirea unei redresări verzi, digitale și reziliente a economiei, Obiectiv Tematic – Promovarea reparării daunelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și pregătirea unei redresări verzi, digitale și reziliente a economiei, Prioritatea de investiții: Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și consecințelor sale sociale și pregătirea unei redresări verzi, digitale și reziliente a economiei”, Obiectiv Specific: Consolidarea poziției pe piață a IMM-urilor afectate de pandemia COVID-19, Acțiunea 4.1.1 Investiții în activități productive.

Acest lucru a fost asigurat prin realizarea unei investiții ce include măsuri specifice unei activități care contribuie în mod substanțial la atenuare schimbărilor climatice sau la adaptarea la schimbările climatice, fără a aduce prejudicii semnificative vreunuia dintre celelalte obiective de mediu.

Obiectivele specifice ale proiectului:

  1. Creșterea productivității muncii cu minim 18,88%, față de anul 2020, în termen de trei ani de la finalizarea implementării.
  2. Menținerea numărului mediu de angajați la nivelul anului 2020.

Data de începere a proiectului: 19.03.2023

Data de finalizare a proiectului: 31.12.2023

Rezultatul proiectului:

1 investiție realizată prin: 3 echipamente și 1 sistem fotovoltaic, prietenoase cu mediul recepționate și puse în funcțiune.

Date de contact: Pentru detalii suplimentare vă stăm la dispoziţie la sediul social al firmei sau la tel. 0722521813, email: proiect.rodenta@gmail.com, persoana de contact Rodica TUDERICIU.

Distribuie informația
Alte știri