Finalizarea proiectului „DEZVOLTAREA FIRMEI NEXIA CONSULTING SRL PRIN CONSTRUIREA UNEI CLĂDIRI DE BIROURI ȘI PRESTAREA DE SERVICII NOI și ÎMPREJMUIRE TEREN”

SC NEXIA CONSULTING SRL cu sediul în Oradea, Str. Nufărului, nr. 121 A1, județul Bihor, CUI RO 13186178, J5/259/2010, a implementat proiectul cu titlul: „DEZVOLTAREA FIRMEI NEXIA CONSULTING SRL PRIN CONSTRUIREA UNEI CLĂDIRI DE BIROURI și PRESTAREA DE SERVICII NOI ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN”, cod SMIS 114571, co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare nr. 2894/28.08.2018 încheiat cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020 şi Agenţia de Dezvoltare Regională NORD-VEST în calitate de Organism Intermediar.

Valoarea totală a proiectuluieste de3.815.474,08 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 2.287.687,20 lei, din care 1.944.534,14 lei din FEDR și 343.153,06 lei din Bugetul Național.

Proiectul s-a implementat la sediul social al societății în Regiunea NORD-VEST, judeţul Bihor, Municipiul Oradea, Nr. cadastral 201318, Strada Nufărului, Nr. 121 A1, prin REGIO – Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 – Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 2.2 – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor.

Obiectivul general al proiectului „DEZVOLTAREA FIRMEI NEXIA CONSULTING SRL PRIN CONSTRUIREA UNEI CLĂDIRI DE BIROURI ȘI PRESTAREA DE SERVICII NOI ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN”, este realizarea unei investiții inițiale ce va determina îmbunătățirea competitivității economice a SC Nexia Consulting SRL prin creșterea productivității muncii proprii și a sectorului de tehnologia informațiilor. Obiectivul va fi atins prin construirea și dotarea unei clădiri de birouri pentru prestarea noii activități de stocare, prelucrare și generare rapoarte aferente imaginilor captate de sistemele de supraveghere.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  • Introducerea inovării de serviciu și de proces în cadrul societății prin realizarea unei activități noi, susținută prin construcția unei clădiri de birouri și prin achiziția a 100 active noi și performante necesare pentru buna operare a investiției,
  • Promovarea noii activități prin participarea la 1 târg internațional și creșterea credibilității societății prin de certificarea unui sistem de securitatea informațiilor – ISO 27001 și certificarea procesului de stocare și prelucrare a imaginilor video

Rezultatele proiectului sunt:

  • 1 clădire de birouri construită
  • 100 active corporale și necorporale noi și performante: Firewall tip 1 – 1 buc; Firewall tip 2 – 1 buc; Router – 1 buc; Switch – 2 buc; NAS – 2 buc; Extensie NAS – 4 buc; Server tip 1 – 1 buc; Server tip 2 – 1 buc; UPS – 4 buc; Dulap de date – 2 buc; SMS Gateway – 2 buc; Centru management imagini video – 2 buc; Stație de lucru Desktop – 1 buc; Laptop – 11 buc; Multifuncțională laser color A3 – 1 buc; Multifuncțională laser mono A4 – 5 buc; Proiector – 1 buc; Televizor LED – 1 buc; Grup electrogen – 1 buc; Separator nămol și produse petroliere canalizare clădire – 1 buc; Sistem supraveghere clădire birouri – 1 buc; Set ventiloconvectoare – 1 buc; Sistem panouri solare – 1 buc; Grup pompe de căldură – 1 buc; Mobilier recepție – 1 buc; Mobilier birou director tehnic – 1 buc; Mobilier departament comercial – 1 buc; Mobilier depozit (arhiva) – 1 buc; Mobilier sala întruniri – 1 buc; Ansamblu mobilier departament tehnic – 1 buc; Mobilier director – 1 buc; Camere de supraveghere – 40 buc; Software CRM – 1 buc; Licențe sistem operare pentru 20 CPU – 1 buc; Pachet licențe transcodare pentru 100 camere – 1 buc; Pachet licențe sistem operare – 1 buc
  • 1 participare la un târg internațional, 1 sistem de securitatea informațiilor – ISO 27001 certificat, 1 proces de stocare și prelucrare a imaginilor video certificat

Informații despre impactul investiției la nivelul localității / regiunii

Aceste investiții vor conduce la adoptarea unui model optim de dezvoltare a societății și la creșterea competitivității societății pe piață cu efecte benefice asupra economiei locale, regionale și naționale. Realizarea investiției inițiale a inclus măsuri de îmbunătățire a calității mediului înconjurător și măsuri de asigurare a egalității de șanse și tratament – a fost creat 1 loc de muncă nou pentru persoane din categorii defavorizate.

Data de începere a proiectului: 01.03.2017

Data de finalizare a proiectului: 30.04.2022

Date de contact: Pentru detalii suplimentare vă stăm la dispoziție la sediul social al firmei sau la tel. 0758240754, e-mail proiect.nexia@gmail.com , persoana de contact Dorina-Florina IANC

Distribuie informația
Alte știri