Finalizarea proiectului ’’Îmbunătățirea infrastructurii existente și creșterea securității la incendii în cadrul Spitalului Municipal Episcop Nicolae Popovici Beiuș”

DECEMBRIE 2023

Municipiul Beiuș în calitate de beneficiar, anunță finalizarea proiectului „Îmbunătățirea infrastructurii existente și creșterea securității la incendii în cadrul Spitalului Municipal Episcop Nicolae Popovici Beiuș”, Cod SMIS 155566, în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020.

• Axa Prioritară 10~Protejarea sănătății populației în contextul crizei sanitare cauzate de COVID-19, creșterea eficientei energetice si utilizarea surselor regenerabile de energie, cu finanțare din REACT-EU,
• Operațiunea ~Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criza în contextul pandemiei de COVID-19 si al consecințelor sale sociale.

Valoare totală: 9.823.248,18 lei
Valoare eligibilă nerambursabilă din FEDR-REACT EU: 9.823.248,18 lei
Durata proiectului este de 22 luni, cu începere în data de 01.03.2022 și finalizare la data 31.12.2023.

Obiectivul general al proiectului a fost reprezentat de consolidarea capacității de răspuns a Spitalului Municipal “Episcop Nicolae Popovici” Beius la criza de sănătate publica cauzată de răspândirea virusului SARS-CoV-2 astfel încât acesta sa fie în timp util si eficient.

Obiectivele specifice ale proiectului

  1. Îmbunătățirea infrastructurii existente si creșterea securității la incendii a Spitalului Municipal “Episcop Nicolae Popovici” Beius
  2. Îmbunătățirea actului medical in cadrul Staționarului 1 si Staționarului 2 ale Spitalului Municipal “Episcop Nicolae Popovici” Beius

Prin implementarea proiectului, s-a urmărit obținerea următoarelor rezultate:

Infrastructura de gaze medicale îmbunătățită si creșterea securității la incendii a Spitalului Municipal “Episcop Nicolae Popovici” Beius
Management adecvat al proiectului – 2 rapoarte de progres
Vizibilitatea si informarea privind proiectul – 2 comunicări in presă
Auditarea proiectului – 1 raport de audit

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020.

Date de contact:
Municipiul Beiuș
P-ta Samuil Vulcan nr.14, 415200 Beius, Județul Bihor
tel. 0259 321935; fax: 0259 321273
E-mail: contact@municipiulbeius.ro Pagina Web: www.municipiulbeius.ro

Distribuie informația
Alte știri