Finalizarea proiectului Reabilitare, modernizare, Piața Samuil Vulcan și Aleea Moților

Comunicat de presă

Decembrie 2023

Beneficiar: Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Beiuș

Scopul Proiectului: Scopul principal al investiției, l-a reprezentat reducerea emisiilor de echivalent CO2 generate de transportul rutier motorizat de la nivelul Municipiului Beiuș. Astfel, ca urmare a realizării prezentei investiții, cantitatea de emisii poluante, scade cu aproximativ 19% (conform datelor menționate în Studiul de trafic, întocmit de S.C. Institutul de Cercetări în Transporturi – Incertrans S.A.)

Prin prezentul proiect s-a urmărit ca utilizarea autoturismelor să devină o opțiune mai puțin atractivă din punct de vedere economic și al timpilor de parcurs, creându-se în acest mod condițiile pentru reducerea numărului autoturismelor și reducerea emisiilor de echivalent CO2.

Obiective specifice:

1. Crearea unui traseu de piste de biciclete, în lungime de 497,30 metri, la nivelul Aleii Moților.
2. Creșterea suprafeței spațiilor verzi din centrul Municipiului Beiuș cu 793 mp.
3. Crearea unei piațete în locul actualei Piețe Samuil Vulcan, prin eliminarea circulației auto, de pe porțiunea din Strada Samuil Vulcan, cuprinsă între Muzeul Municipal Beiuș și sensul giratoriu.
4. Crearea unui spațiu pietonal modern, în suprafață de 9116 mp, pe Piața Samuil Vulcan și Aleea Moților.
6. Plantarea de perdele verzi de protecție vizuală și fonică și delimitare de traficul urban.
7. Creșterea gradului de siguranță a pietonilor și bicicliștilor, prin amenajarea căilor de deplasare pentru aceștia, optimizarea variațiilor de nivel, montarea de balustrade de protecție etc.
8. Creșterea estimativă a numărului de persoane care utilizează spațiile pietonale create și pistele pentru biciclete, cu aproximativ 41%.

Rezultate:

 1. Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (tone echivalent CO2/an)
  – Scenariul “fără proiect” = 570 tone
  – Scenariul “cu proiect” = 464 tone
  Prin urmare, scăderea emisiilor totale GES, comparând scenariile “fără proiect” și “cu proiect”:
 • pentru anul 2019 = 27 (tCO2e) aproximativ 3,8%
 • pentru anul 2023 = 6 (tCO2e), aproximativ 1,2%
  – pentru anul 2030 = 106 (tCO2e), aproximativ 19%
 1. Lungimea pistelor/traseelor de biciclete construite/modernizate/extinse (km)
  – Valoare la începutul implementării proiectului = 0 km
  – Valoare estimate la finalul implementării proiectului = 0,4973 km
 2. Aliniamente de arbori și arbuști plantați
  – Valoare la începutul implementării proiectului = 79 buc
  – Valoare estimate la finalul implementării proiectului = 133 buc
 3. Zona pietonală
  – Suprafață la începutul implementării proiectului = 7.610 mp
  – Suprafață la finalul implementării proiectului = 9.116 mp
 4. Creșterea estimată a numărului de persoane care utilizează traseele pietonale realizate comparând scenariile “fără proiect” și “cu proiect” pentru anul 2019 = -22.265 ( – 3,88%), pentru anul 2023 = 29930 (aproximativ 6%) , pentru anul 2030 = 219.000 (aproximativ 51%)
 5. Creșterea estimată a numărului de persoane care utilizează pistele de bicicliști realizate comparând scenariile “fără proiect” și “cu proiect” pentru anul 2019 = 29.930 (aproximativ 15%), pentru anul 2023 = 97455 (aproximativ 56%), pentru anul 2030 = 195.640 (aproximativ 128%)
 6. Creșterea estimată a numărului de persoane care utilizează pistele de bicicliști realizate comparând scenariile “fără proiect” și “cu proiect” pentru anul 2019 = 29.930 (aproximativ 15%), pentru anul 2023 = 97455 (aproximativ 56%), pentru anul 2030 = 195.640 (aproximativ 128%)

Impactul proiectului la nivelul localității/regiunii

Prin implementarea acestui proiect, zona centrală a Municipiului Beiuș are un aspect, adaptat standardelor moderne, atât din punct de vedere vizual cât și din punct de vedere al respectării normelor și condițiilor de mediu preconizate și anume, reducerea gazelor cu efect de seră prin plantarea de arbori, lărgirea zonelor pietonale, crearea de piste pentru biciclete. Aceste aspecte s-au concretizat prin faptul că s-a eliminat în cea mai mare parte traficul motorizat din zona investiției împreună cu zonele de parcare, astfel creându-se spații pietonale, spații verzi și piste pentru biciclete. În acest fel s-a putut observa o creștere considerabilă a traficului nemotorizat, în speță, numeroase persoane care au optat pentru mersul pe bicicletă cât și mersul pe jos, astfel decongestionând zona centrală de noxele produse în trecut de autovehicule, în același timp având un aspect pozitiv asupra sănătății populației prin favorizarea mișcării.

De asemenea reabilitarea zonei a presupus și plantarea de arbori noi care ajută la favorizarea unui climat mai sănătos reducând considerabil în mare parte dioxidul de carbon existent înainte de implementarea proiectului.

Totodată prin crearea unui spațiu mai plăcut arhitectural, în zonă s-a putut observa o creștere a calității vieții prin creșterea numărului de vizitatori cât și manifestarea interesului pentru crearea de evenimente publice.

Perioada de implementare a proiectului s-a desfășurat între 22.07.2017 (cuprinzând cheltuielile eligible în cadrul proiectului efecutate în perioada înainte de semnarea contractului de finanțare ) și data 31.12.2023 (data finalizării efective a proiectului)

Valoarea totală a proiectului: 14.150.698,78 RON
Contribuție U.E.: 11.840.191,62 RON
Contribuție Națională: 1.810.852,80 RON
Contribuția Beneficiarului: 278.592,76 RON
Valoare neeligibilă: 221.061,60 RON
Cod MySMIS : 121879

Date de contact:

Municipiul Beiuș
Str. Piața Samuil Vulcan, nr. 14, județul Bihor, cod poștal 415200
Tel: 0259.321.935/ Fax: 0259.321.273
E-mail: contact@municipiulbeius.ro

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro, www.inforegio.ro, www.facebook.com/inforegio.ro .

Distribuie informația
Alte știri