Finalizarea proiectului “Utilizarea energiei din surse regenerabile pentru consumul propriu al EUROPEAN TECHNOLOGIES & SERVICES ROMÂNIA S.R.L.”

20 DECEMBRIE

EUROPEAN TEHNOLOGIES & SERVICES ROMÂNIA S.R.L. cu sediul în localitatea Biharia, str. Szent Peter, nr. 25/A, jud. Bihor, România, CUI RO 11497496, J05/586/2000, a implementat proiectul cu titlul: “Utilizarea energiei din surse regenerabile pentru consumul propriu al EUROPEAN TECHNOLOGIES & SERVICES ROMÂNIA S.R.L.”, cod SMIS 160081, co-finanţat prin Fondul de Coeziune, în baza contractului de finanţare nr. 1867/13.02.2023 încheiat cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene în calitate de Autoritate de Management prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020.

Valoarea totală a proiectului a fost de 745.606,40 lei. Valoarea eligibilă a proiectului a fost de 611.560 lei din care asistenţa financiară nerambursabilă a fost de 397.514 lei compusă din 337.886,90 lei din FC și 59.627,10 lei din Bugetul Național.
Proiectul s-a implementat la sediul social al societății din localitatea Biharia, str. Szent Peter, nr. 25/A, jud. Bihor, România, prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014 – 2020, Axa Prioritara 11 – Măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice și stimularea utilizării energiei regenerabile .

Obiectivul general al proiectului a constat în realizarea unei investiții destinate promovării producției de energie din surse regenerabile pentru consum propriu la nivelul intreprinderii EUROPEAN TEHNOLOGIES & SERVICES ROMÂNIA SRL.
Obiectivul a fost atins prin realizarea unei investiții de producere a energiei electrice din surse regenerabile (panouri fotovoltaice) cu o putere instalata de 149,5 kWp.

Obiectivele specifice ale proiectului au fost:

  1. Capacitate suplimentară de producere a energiei din surse regenerabile de 149,5 kWp
  2. Reducerea gazelor cu efect de seră, în primul an de operare, echivalent tone CO2: 48,27;

Data de începere a proiectului: 13.02.2023
Data de finalizare a proiectului: 31.12.2023

Rezultate previzionate:

  1. Punerea în funcțiune a unei unități de producere energie regenerabilă (panouri fotovoltaice) cu o capacitate instalată de 149,5 kWp
  2. Reducerea gazelor cu efect de seră echivalent tone CO2 în primul an de operare: 48,27

Date de contact: Pentru detalii suplimentare vă stăm la dispoziţie la sediul social al firmei sau la tel. 0737513773., email: ets.proiect@gmail.com, persoana de contact Pop Lucian – manager de proiect.

Distribuie informația
Alte știri