Finanțări nerambursabile pentru proiecte de ecologizare a zonelor cu deșeuri din Bihor

Foto: arhiva

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor informează cu privire la lansarea proiectului ”Curățăm România”, de către Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor care are sloganul: ”Vrem o țară fără deșeuri abandonate!”.

Scopul Programului îl reprezintă finanţarea nerambursabilă din Fondul pentru mediu a proiectelor vizând ecologizarea zonelor afectate de poluarea cu deșeuri. Obiectul programului îl reprezintă susţinerea financiară a activităţilor vizând colectarea deșeurilor, în vederea ecologizării zonelor afectate de poluare. Pentru îndeplinirea scopului Programului se va urmări colectarea deșeurilor astfel încât acestea să poată fi valorificate/reciclate conform legii. Indicatorul de performanţă al Programului este reprezentat de cantitatea de deșeuri colectate.

Finanţarea se acordă în cuantum de 100 % din valoarea totală eligibilă a proiectului.

Sunt solicitanţi eligibili unitățile administrativ – teritoriale organizate la nivel de comună, oraș, municipiu, județ, subdiviziunile administrativ-teritoriale și asociaţiile de dezvoltare intercomunitară.

Suma maximă care poate fi acordată de AFM pentru finanțarea unui proiect, sub condiția încadrării în bugetul Programului, se stabilește în funcție de numărul locuitorilor la nivelul UAT solicitantă, sau, în cazul în care cererea de finanțare este depusă de către ADI, în funcție de numărul cumulat de locuitori ai UAT care intră în componența ADI, în cazul în care aceasta din urmă este solicitant,  astfel:

a) 30.000 lei, pentru solicitantul care are ≥ 400.001 locuitori;

b) 27.000 lei, pentru solicitantul care are între 200.001 şi 400.000 locuitori;

c) 24.000 lei, pentru solicitantul care are între 100.001 şi 200.000 locuitori;

d) 21.000 lei, pentru solicitantul care are între 50.001 şi 100.000 locuitori;

e) 18.000 lei, pentru solicitantul care are între 20.001 şi 50.000 locuitori;

f) 15.000 lei, pentru solicitantul care are între 10.001 şi 20.000 locuitori;

g) 12.000 lei, pentru solicitantul care are între 5.001 şi 10.000 locuitori;

h) 9.000 lei, pentru solicitantul care are între 3.001 şi 5.000 locuitori;

i) 5.000 lei, pentru solicitantul care are între 1.501 şi 3.000 locuitori;

j) 3.000 lei, pentru solicitantul care are ≤ 1.500 locuitori.

Sunt eligibile proiectele care au ca scop ecologizarea zonelor afectate de poluarea cu deșeuri (plastic, metal, deșeuri de echipamente electrice și electronice, sticlă, hârtie, cartoane, lemn, cauciuc, materiale textile, baterii și acumulatori, anvelope), inclusiv a gospodăriilor, zonelor de protecţie din jurul lacurilor naturale, lacurilor de acumulare, cursurilor de apă, digurilor, canalelor, barajelor şi a altor lucrări hidrotehnice, câmpurilor, pădurilor, de pe raza teritorială a UAT/ADI, doar în condițiile în care cantitățile respective de deșeuri nu intră în responsabilitatea operatorilor licențiați/autorizați, conform contractelor încheiate de solicitant cu aceștia.

Mai multe informații privind campania, identitatea vizuală a acesteia, ghidul de finanțare aprobat, pot fi accesate la:

–         www.apmbh.anpm.ro (secțiunea Evenimente)

–         www.mmediu.ro (secțiunea Acasă/Materiale de informare)

–          http://curatamromania.ro/

–         https://www.facebook.com/curatamRO

–         https://instagram.com/mediu.romania?utm_medium=copy_link 

–          https://twitter.com/RO_env?t=mxOd5F7kvPo4p6KJ1jUOEQ&s=09

Perioada de depunere a proiectelor în cadrul programului este 05.04 – 06.06.2022 pe site-ul Agenției Fondului pentru Mediu, unde sunt disponibile: Ghidul de finanțare, Instrucțiuni privind înscrierea în cadrul Programului și Cererea de Finanțare, la adresa: https://www.afm.ro/curatam_romania.php

Distribuie informația
Alte știri