Fiscul scoate la licitație mai multe mașini. Una e în Oradea. Preț de pornire, 1.500 de lei

Agenția Națională pentru Administrare Fiscală (ANAF) scoate la licitație o serie de autoturisme, în Brașov și Oradea, prețul de pornire fiind de 1.500 de lei.

Luni, 21 mai, la ora 11.00, în urbea de pe Crisul Repede , str.D.Cantemir, nr.2 A va avea loc o licitație pentru un autoturism marca Citroen, model SAXO, fabricat în 1996. Prețul de pornire a licitație este de 1.500 de lei.

Totodată, Direcția Generală de Executări Silite Cazuri Speciale va organiza, în 11 iunie, începând cu ora 12.00, o licitație la sediul organului fiscal din Brașov, pentru vânzarea unui Renault Megane fabricat în anul 2000. Prețul de pornire a licitației este de 5657 de lei.

Cei care doresc să participe la licitație trebuie să depună, cu cel puțin o zi înainte, o ofertă de cumpărare, dovada plății taxei de participare sau a constituirii garanției sub forma scrisorii de garanție, reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației, împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant, declarație pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul.

Pentru persoanele juridice, copie de pe certificatul unic de înregistrare pentru oficiul registrului comerțului. Pentru persoane juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română. Pentru persoanele fizice române, copie a actului de identitate.

Distribuie informația
Alte știri