Fosele septice trebuie declarate la Primărie și înscrise în registrul de evidență

Având  în  vedere   intrarea  în  vigoare  a  Hotărârii  de  Guvern  nr.  714/2022  privind  aprobarea  Criteriilor  pentru  autorizarea,  construcția,  înscrierea/înregistrarea,  controlul,  exploatarea  și  întreținerea  sistemelor  individuale  adecvate  de  colectare  și  epurare  a  apelor  uzate,  s-a  introdus  obligativitatea  declarării  acestora  la  Primăria  Municipiului  Oradea.

Astfel,  persoanele  fizice  și  juridice  care  dețin  sisteme  individuale  de  colectare  și  evacuare  a  apelor  uzate  (  bazin vidanjabil  etanș  sau  fosă  septică  cu  evacuare )  au  obligația   să  înscrie  sistemul  în  Registrul  autorității  publice  locale:

–       în  termen  de  120  de  zile  de  la  conectarea  incintei  la  sistemul  de  colectare  și / sau  epurare  a  apelor  uzate;

–       în termen de 180 de zile de la intrarea în vigoare a hotărârii Guvernului de aprobare a prezentelor criterii respectiv 27.11.2022,  in cazul proprietarilor de sisteme individuale adecvate construite înainte de intrarea în vigoare a actului normativ

Pentru  înscrierea  în  Registrul  de  Evidență  a  Sistemelor  Individuale  Adecvate  pentru  Colectarea  și  Epurarea  Apelor  Uzate,  este  necesar  să  completați  declarația  de  înregistrare    și  să  o  depuneți  împreună  cu  actele  doveditoare  la  Centrul  de  Informare  al  cetățenilor  din  Primăria  Oradea (  Piramidă )  sau  să  o  transmiteți  online.  Declarația  poate  fi  descărcată  de  pe  site-ul  Primăriei  Oradea  https://www.oradea.ro/cereri-si-formulare-tip/direc-539-ia-tehnica-servicii-si-lucrari-publice.

            Potrivit  art.  5,  alin. (1)  din  HG  nr.  714/2022,  deținătorii  de  sisteme  individuale  adecvate  care  realizează  epurarea  apelor  uzate  și  care  descarcă  apele  uzate  epurate  direct  sau  indirect  în  corpurile  de  apă  de  suprafață  sau  subterane,  pe  langă  autorizația  de  construire  au  obligația  de  a  obține  avizul  și  autorizația  de  gospodărire  a  apelor.

            Precizăm  că  legislația  prevede  amenzi  între  5.000  și  10.000  lei  în  cazul  persoanelor  fizice  sau  juridice  care  nu  vor  depune  această  declarație  de  înscriere  în  Registrul  SIA.

Distribuie informația
Alte știri