Fostul decan de la mediu, Vasile Bara, a fost trimis in judecata

Procurorii il acuza, printre altele, ca a luat spaga de la studenti care nici macar nu veneau la cursuri. In schimb si-a folosit influenta functiei asupra unor profesori, cerandu-le sa-i primeasca in examene pe cei de la care primise bani.

Vezi comunicatul Parchetului

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lânga Tribunalul Bihor au dispus trimiterea în judecată a inculpaților BARA VASILE, PREGON NICOLAE, CAZAN ION MARIUS, HARAPU IONEL, IORDACHE VASILE, CAP ZORIȚA DANA, OȘVAT IONEL MARIUS, după cum urmează:

În sarcina inculpatului Bara Vasile se reține că, în calitate de decan al Facultăţii de Protecţie a Mediului din cadrul Universităţii din Oradea, în perioada 2007-2010, în realizarea unei rezoluţii infracţionale unice, a pretins şi primit de la inculpaţii Cazan Marius, Harapu Ionel şi Iordache Vasile, studenţi în cadrul Facultăţii de Protecţie a Mediului – Universitatea Oradea, promoţia 2007-2011, prin intermediul inculpatului Pregon Nicolae, mai multe sume de bani, în patru tranşe diferite, respectiv suma de aproximativ 8.000 de lei în iarna anului 2007-2008, suma de aproximativ 12.000 de lei în primăvara anului 2010, suma de 1.500 de euro în luna iulie 2010, precum şi contravaloarea unor produse electrocasnice în valoare de aprox. 2.800 de lei în cursul anului universitar 2008 – 2009, pentru ca în virtutea funcţiei deţinute să-şi exercite influenţa pe lângă profesorii examinatori din cadrul Facultăţii de Protecţie a Mediului, cu care inculpaţii aveau de susţinut examene pentru a promova cursurile universitare în anii 2007-2011, în scopul de a-i determina pe profesori să-i primească pe cei trei inculpaţi la examene în pofida absenţelor la cursuri şi să le acorde note de trecere la examenele susţinute independent de nivelul de cunoştinţe. Fapta descrisă mai sus întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de trafic de influenţă în formă continuată prev. de art. 257 alin. 1 din vechiul Cod penal, cu aplicarea art. 41 alin. 2 din Vechiul Cod penal (patru acte materiale), cu aplicarea art. 5 C.p.

De asemenea, se mai reține faptul că inculpatul Bara Vasile în anul 2011, în reprezentarea unei rezoluţii infracţionale unice, în calitate de coordonator ştiinţific al lucrărilor de licenţă ale inculpaţilor Cazan Ion Marius, Harapu Ionel şi Iordache Vasile şi, totodată, de preşedinte al Comisiei de finalizare a studiilor desemnată pentru examenul de finalizare a studiilor organizat în sesiunea iunie-iulie 2011, în cadrul Facultăţii de Protecţie a Mediului – Universitatea din Oradea, domeniul silvicultură, specializarea exploatări forestiere, a pretins şi primit suma de 500 de euro de la fiecare dintre inculpaţi, prin intermediul inculpatului Pregon Nicolae, în vederea întocmirii lucrărilor de licenţă ale inculpaţilor şi predării acestor lucrări tehno-redactate inculpaţilor şi totodată, în vederea obţinerii unor note de promovare la examenul de licenţă, în urma susţinerii lucrărilor respective în comisia de licenţă, fapta întrunind elementele constitutive ale infracţiunii de luare de mită în formă continuată prev. de art. 254 alin. 1 V.C.p., cu aplicarea art.41 alin. 2 Vechiul Cod penal, cu aplicarea art. 5 C.p.

Totodată, inculpatul Bara Vasile în perioada anilor 2007-2011, în reprezentarea unei rezoluţii infracţionale unice, în calitate de decan al Facultăţii de Protecţie a Mediului, cu intenţie şi-a îndeplinit necorespunzător atribuţiile de serviciu privind aplicarea în cadrul Facultăţii de Protecţie a Mediului a procedurii de încasare şi evidenţă a taxelor aferente procesului de învăţământ aprobată prin Hotărârea de Senat nr. 114/08.12.2008 şi prin Hotărârea de Senat nr. 137/01.02.2010, iar prin aceasta a facilitat pe inculpaţii Cazan Marius, Harapu Ionel şi Iordache Vasile, studenţi în cadrul Facultăţii de Protecţia Mediului din cadrul Universităţii din Oradea, promoţia 2007-2011, la forma de învăţământ de zi, cu taxă, să participe la toate examenele aferente anilor de studiu universitari 2007-2011, precum şi la examenul de licenţă organizat în sesiunea iunie-iulie 2011, fără ca aceştia să aibă achitate taxele de şcolarizare aferente anilor respectivi de studiu, contrar regulamentelor interne ale Universităţii, potrivit cărora accesul la examene este condiţionat de achitarea la zi a cuantumului taxei cuvenite şi penalităţilor, iar neplata taxelor de şcolarizare de către studenţii înscrişi la forma cu taxă se sancţionează cu exmatricularea, cauzându-se astfel o pagubă Universităţii din Oradea constând în sumele de bani aferente taxelor de şcolarizare neachitate de către inculpaţi şi obţinând un folos patrimonial inculpaţilor Cazan Marius, Harapu Ionel şi Iordache Vasile constând în participarea în examene fără achitarea taxelor de şcolarizare, precum şi un folos nepatrimonial constând în absolvirea Facultăţii de Protecţie a Mediului – Universitatea Oradea şi obţinerea diplomelor de licenţă.
Fapta astfel săvârșită întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de abuz în serviciu contra intereselor publice dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit prev. de art. 248 alin. 1 Vechiul Cod penal rap. la art. 132 din Legea nr. 78/2000 (forma veche, în vigoare în perioada anilor 2007-2013), cu aplicarea art. 41 alin. 2 Vechiul Cod penal şi art. 5 C.p.
Inculpatul Bara Vasile a săvârşit toate infracţiunile reţinute în sarcina sa înainte de a fi condamnat pentru vreuna dintre ele, astfel că se vor aplica dispoziţiile privind concursul real de infracţiuni.

În sarcina inculpatului Pregon Nicolae se rețin următoarele:
În perioada anilor 2007-2010, în realizarea unei rezoluţii infracţionale unice, iniţial l-a determinat, iar ulterior l-a ajutat pe inculpatul Bara Vasile să pretindă şi să primească mai multe sume de bani, în patru tranşe diferite, respectiv suma de aproximativ 8.000 de lei în iarna anului 2007-2008, suma de aproximativ 12.000 de lei în primăvara anului 2010, suma de 1.500 de euro în luna iulie 2010, precum şi contravaloarea unor produse electrocasnice în valoare de aprox. 2.800 de lei în cursul anului universitar 2008-2009, de la inculpaţii Cazan Marius, Harapu Ionel şi Iordache Vasile, studenţi în cadrul Facultăţii de Protecţie a Mediului, promoţia 2007-2011, forma de zi, cu taxă, în vederea exercitării influenţei sale, pe care o avea în virtutea funcţiei de decan al facultăţii, faţă de profesorii examinatori din cadrul Facultăţii de Protecţie a Mediului, cu care inculpaţii Cazan Marius, Harapu Ionel şi Iordache Vasile au avut examene pe parcursul anilor 2007-2011, în vederea acceptării studenţilor în examene în pofida absenţelor la cursuri şi obţinerea unor note de promovare la examene, independent de nivelul de cunoştinţe al studenţilor.
Fapta astfel reținută întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de instigare la trafic de influenţă în formă continuată prev. de art. 25 din Vechiul Cod penal rap. la art. art. 257 alin. 1 din vechiul Cod penal, cu aplicarea art. 41 alin. 2 din Vechiul Cod penal (patru acte materiale), cu aplicarea art. 5 C.p.

De asemenea, inculpatul Pregon Nicolae în cursul anului 2011, în reprezentarea unei rezoluţii infracţionale unice, l-a ajutat pe inculpatul Bara Vasile, coordonator ştiinţific al lucrărilor de licenţă ale inculpaţilor Cazan Ion Marius, Harapu Ionel şi Iordache Vasile şi, totodată, preşedinte al Comisiei de finalizare a studiilor desemnată pentru examenul de finalizare a studiilor organizat în sesiunea iunie-iulie 2011, în cadrul Facultăţii de Protecţie a Mediului – Universitatea din Oradea, domeniul silvicultură, specializarea exploatări forestiere să pretindă şi să primească suma de 500 de euro de la fiecare dintre inculpaţii Cazan Ion Marius, Harapu Ionel şi Iordache Vasile, ajutorul său constând în predarea lucrărilor de licenţă tehno-redactate inculpaţilor şi, totodată, comunicarea către inculpaţi a sumei de bani reprezentând contravaloarea lucrărilor de licenţă pretinsă de inculpatul Bara Vasile, precum şi primirea respectivei sume de bani de la inculpaţi şi predarea acesteia inculpatului Bara Vasile, fapta întrunind elementele constitutive ale infracţiunii de complicitate la luare de mită în formă continuată prev. de art. 26 C.p. rap. la art. 254 alin. 1 V.C.p., cu aplicarea art.41 alin. 2 Vechiul Cod penal, cu aplicarea art. 5 C.p.

Totodată, inculpatul Pregon Nicolae în vara anului 2011, în realizarea unei rezoluţii infracţionale unice, a falsificat prin contrafacere notele de lichidare emise pe numele studenţilor Cazan Marius, Harapu Ionel şi Iordache Vasile, înregistrate la Facultatea de Protecţie a Mediului sub nr. 10, nr. 11, nr. 12 din 27.06.2011, atestând în mod nereal faptul că taxele de şcolarizare aferente anilor de studiu universitari 2007-2011 pentru inculpaţii Cazan Marius, Harapu Ionel şi Iordache Vasile, înscrişi în cadrul facultăţii la forma de învăţământ cu taxă, sunt achitate la zi, în scopul de a fi primiţi în examenul de finalizare a studiilor organizat în cadrul Facultăţii de Protecţie a Mediului, sesiunea iunie-iulie 2011, săvârșind astfel infracţiunea de fals material în înscrisuri oficiale în formă continuată prev. de art. 288 alin. 1 Vechiul C.p., cu aplicarea art. 41 alin. 2 Vechiul Cod penal, cu aplicarea art. 5 C.p.

Se mai reține că inculpatul Pregon Nicolae în vara anului 2011, în baza unei rezoluţii infracţionale unice, a scris olograf şi a semnat în numele studenţilor Cazan Marius, Harapu Ionel şi Iordache Vasile, declaraţiile de autenticitate privind lucrărilor de licenţă ale acestora, care atestă în mod nereal autenticitatea lucrărilor, declaraţii care au fost depuse împreună cu lucrările de licenţă la secretariatul Facultăţii de Protecţie a Mediului – Universitatea din Oradea şi care au fost avute în vedere de către Comisia de licenţă în cadrul examenului de licenţă organizat la nivelul facultăţii în sesiunea iunie-iulie 2011, precum şi cererile de înscriere la examenul de finalizare a studiilor ale celor trei studenţi, acestea fiind, de asemenea, depuse la secretariatul Facultăţii de Protecţie a Mediului, fără de care nu ar fi fost posibilă participarea studenţilor Cazan Marius, Harapu Ionel şi Iordache Vasile, în examenul de licenţă, fiind întrunite astfel elementele constitutive ale infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată prev. de art. 290 alin. 1 din Vechiul Cod penal cu aplicarea art. 41 alin. 2 din Vechiul Cod penal, cu aplicarea art. 5 C.p

Inculpatul Pregon Nicolae a săvârşit toate infracţiunile reţinute în sarcina sa înainte de a fi condamnat pentru vreuna dintre ele, astfel că se vor aplica dispoziţiile privind concursul real de infracţiuni.

În sarcina inculpaților Cazan Ion Marius, Iordache Vasile și Harapu Ionel se rețin următoarele:
În reprezentarea unei rezoluţii infracţionale unice, în perioada anilor 2007-2010, fiind studenți la Facultatea de Protecţie a Mediului din cadrul Universităţii din Oradea, forma de învăţământ cu taxă, în baza înţelegerii avute în anul 2007 cu inculpatul Bara Vasile, intermediată de către inculpatul Pregon Nicolae au dat inculpatului Bara Vasile, prin intermediul inculpatului Pregon Nicolae, mai multe sume de bani, în trei tranşe diferite, respectiv suma de aproximativ 8.000 de lei în iarna anului 2007-2008, suma de aproximativ 12.000 de lei în primăvara anului 2010, suma de 1.500 de euro în luna iulie 2010, precum şi au achitat contravaloarea unor produse electrocasnice în valoare de aprox. 2.800 de lei, în cursul anului universitar 2008 – 2009, pentru ca în virtutea funcţiei deţinute de decan al facultăţii, acesta să-şi exercite influenţa pe lângă profesorii examinatori din cadrul Facultăţii de Protecţie a Mediului, cu care aveau de susţinut examene în vederea promovării cursurilor universitare din anii 2007-2011, în scopul de a-i determina pe profesori să-i accepte în examene în pofida absenţelor la cursuri şi să le acorde note de trecere la examenele susţinute independent de nivelul de cunoştinţe, fiind întrunite astfel elementele constitutive ale infracţiunii de cumpărare de influenţă în formă continuată prev. de art. 292 alin. 1 C.p., cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. – patru acte materiale

De asemenea, cei trei inculpați, în anul 2011, prin intermediul inculpatului Pregon Nicolae, au oferit şi au dat câte 500 de euro inculpatului Bara Vasile, coordonator ştiinţific al lucrării de licenţă al inculpatului, în vederea întocmirii de către acesta a unor lucrări de licenţă şi predarea acestor lucrări tehno-redactate la materia sa, lucrări de licenţă care au şi fost predate ulterior prin intermediul inculpatului Pregon Nicolae, precum şi pentru ajutorul acordat de inculpatul Bara Vasile, în calitate de preşedinte al Comisiei de finalizare a studiilor desemnată pentru examenul de finalizare a studiilor organizat în sesiunea iunie-iulie 2011, în cadrul Facultăţii de Protecţie a Mediului – Universitatea din Oradea, domeniul silvicultură, specializarea exploatări forestiere, în vederea obţinerii unor note de promovare la examenul de licenţă, în urma susţinerii lucrărilor de licenţă obţinute în faţa comisiei de licenţă, fiind întrunite astfel elementele constitutive ale infracţiunii de dare de mită prev. de art. 290 alin. 1 C.p.
Inculpații au săvârşit infracţiunile reţinute în sarcina lor înainte de a fi condamnați pentru vreuna dintre ele, astfel că se vor aplica dispoziţiile privind concursul real de infracţiuni.

În sarcina inculpatei Cap Zoriţa Dana se reține că în perioada anilor 2009 – 2011, în calitate de secretar şef al Facultăţii de Protecţie a Mediului, în reprezentarea unei rezoluţii infracţionale unice, cu intenţie şi-a îndeplinit necorespunzător atribuţiile de serviciu prevăzute de procedura de încasare şi evidenţă a taxelor aferente procesului de învăţământ aprobată prin Hotărârea de Senat nr. 114/08.12.2008 şi prin Hotărârea de Senat nr. 137/01.02.2010, în sensul că, întocmind situaţiile privind studenţii din cadrul Facultăţii de Protecţie a Mediului înscrişi la forma de învăţământ cu taxă, restanţieri la plata taxelor de şcolarizare şi propuşi pentru exmatriculare, a omis să îi nominalizeze pe inculpaţii Cazan Marius, Harapu Ionel şi Iordache Vasile, ca studenţi care nu au achitat taxa de şcolarizare, cu toate că avea cunoştinţă despre neplata taxelor de şcolarizare de către aceştia din situaţiile transmise de către administratorii financiari din cadrul Serviciului Financiar al Universităţii din Oradea, prezentând situaţiile respective în cadrul Biroului Consiliului Facultăţii pentru validare, conform adreselor nr. 1340/24.11.2009, nr. 1310/10.12.2010 şi nr. 1811/11.11.2011 emise de Facultatea de Protecţie a Mediului, iar prin aceasta a cauzat o pagubă Universităţii din Oradea, constând în sumele de bani reprezentând taxa de şcolarizare neachitată de cei trei studenţi, pentru anii de studiu 2007-2011 şi, totodată, le-a facilitat inculpaţilor Cazan Marius, Harapu Ionel şi Iordache Vasile, participarea la toate examenele aferente anilor de studiu universitari 2007-2011, precum şi la examenul de licenţă, fără ca aceştia să aibă achitate taxele de şcolarizare aferente anilor respectivi de studiu, contrar regulamentelor interne ale Universităţii Oradea, potrivit cărora accesul la examene este condiţionat de achitarea la zi a cuantumului taxei cuvenite şi penalităţilor. Fapta descrisă mai sus întrunește elementele constitutive ale infracţiunii de abuz în serviciu în formă continuată dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit prev. de art. 297 alin. 1 C.p. rap. la art. 132 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p

În sarcina inculpatului Oşvat Ionel Marius se rețin următoarele:
În data de 22.09.2015, fiind audiat în calitate de martor în cauza penală cu nr. 314/P/2015, cu privire la împrejurările în care i-au fost expediate, în data de 07.07.2010 prin Banca Transilvania SA, de către Harapu Maria, soţia inculpatului Harapu Ionel, sumele de 200 de euro, respectiv 1300 de euro, cu titlu de datorie, a făcut afirmaţii mincinoase declarând că respectivele sume de bani au fost expediate în contul său, la rugămintea inculpatului Pregon Nicolae, care avea de primit respectivii bani în legătură cu un accident de circulaţie sau cu vânzarea unui autoturism, cu toate că martorul Oşvat cunoştea faptul că suma de bani expediată avea altă destinaţie, neavând nicio legătură cu vreun accident rutier sau cu vânzarea unui autoturism şi, totodată, nu a declarat tot ce ştie în legătură cu împrejurările cu privire la care a fost întrebat, fapta astfel săvârșită întrunind elementele constitutive ale infracţiunii de mărturie mincinoasă prev. de art. 273 alin. 1 C.p.

In prezenta speța, procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor au beneficiat de sprijinul de specialitate al Serviciului Județean Anticorupție Bihor – D.G. A. și al Serviciului Român de Informații.

În măsura în care datele prezentate vor impune precizări de natura celor destinate publicității în raport de specificul cauzei și faza procesuala în care se află aceasta, vă vom comunica in consecință.

Distribuie informația
Alte știri