Garda de Mediu Bihor a aplicat, în primul trimestru din 2021, amenzi de peste 900.000 lei

În primele trei luni ale anului 2021, Comisariatul Judeţean Bihor al Gărzii Naţionale de Mediu a efectuat un număr total de 282 inspecţii, dintre care 47 inspecţii planificate, 6 controale planificate SEVESO (privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate subtanţe chimice periculoase) şi 3 controale planificate tematice conform planului anual de controale şi 226 inspecţii neplanificate.

Principalele neconformităţi constate în urma controalelor efectuate în perioada menţionată au fost:

  • lipsa solicitării/obţinerii actelor de reglementare din punct de vedere al protecţiei mediului;
  • nerealizarea în totalitate şi la termen a măsurilor stabilite în timpul controalelor anterioare;
  • nedeţinerea formularelor de transport pentru deșeuri;
  • incendierea vegetaţiei spontane;
  • depăşirea plafoanelor de emisii;
  • nerespectarea cerinţelor minime necesar a fi îndeplinite de către unităţile de colectare şi de cele de tratare a vehiculelor scoase din uz
  • deversarea în apele de suprafaţă sau subterane ape uzate, fecaloid menajere;
  • degradarea mediului prin depozitări/abandonări necontrolate de deşeuri.

Ca urmare a acestor controale, au fost stabilite 433 măsuri în vederea conformării cu legislaţia de mediu sau în vederea prevenirii incidentelor de mediu şi au fost aplicate 51 amenzi contravenţionale, în valoare totală de 932 000 lei. Cea mai mare sancţiune aplicată de comisarii GNM – CJ Bihor a fost în valoare de 100 000 lei, aplicată unei administraţii publice locale pentru neîndeplinirea la termen a măsurilor stabilite anterior. Totodată, în perioada menționată au fost înaintate două sesizări organelor de cercetare penală.

În anul 2021 trim. I au fost înregistrate 113 sesizări, care au vizat deversări de ape uzate, depozitări necontrolate de deşeuri, aspecte privind calitatea aerului si disconfortul olfactiv; din acestea 51 sesizări au fost redirecţionate către instituţiile competente pentru soluţionare şi 1 sesizare a fost clasată fiind anonimă.

Distribuie informația
Alte știri