Găvrilă Ghilea: „Guvernul să se pună cu burta pe cartea funciară!”

Deputatul liberal Găvrilă Ghilea a criticat lentoarea cu care se implementează Programul naţional de cadastru şi carte funciară, instituit prin Legea nr. 7 din anul 1996, în scopul înregistrării gratuite a imobilelor într-un sistem integrat, al realizării planului cadastral al imobilelor şi deschiderii cărţilor funciare la nivelul tuturor unităţilor administrativ­teritoriale.

„A trebuit să treacă nu mai puţin de 19 ani până când, prin Hotărârea nr. 294/2015, Guvernul României să aprobe Programul naţional de cadastru şi carte funciară 2015-2023, dar până la realizarea unui inventar complet al tuturor proprietăților imobiliare, finalizarea înregistrării terenurilor agricole şi deschiderea gratuită a cărților funciare pentru toate proprietățile din România mai este cale lungă, iar rezultatele de etapă nu sunt deloc încurajatoare”, a precizat deputatul bihorean.

Parlamentarul PNL citează, în demersul său, informaţii diseminate pe site-ul propriu de către Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară din care rezultă că, la data de 01.03.2019 – deci după 23 de ani de la adoptarea Legii nr. 7/1996 (!) – din totalul de 3.181 UAT-uri din România, au fost finalizate lucrări de înregistrare sistematică în integralitate doar în 61 dintre acestea, ceea ce reprezintă mai puţin de 2% din obiectiv.

Chiar dacă aceeaşi sursă menţionează că, în prezent, sunt în derulare lucrări de înregistrare sistematică în 2386 UAT-uri, deputatul Găvrilă Ghilea este nemulţumit că „nu se precizează nimic despre stadiul fizic al acestora şi nici despre restul de 734 UAT-uri, în care probabil acestea nici nu au început”, solicitând „asumarea şi aplicarea unui pachet de măsuri pentru accelerarea derulării activităţilor specifice în vederea clarificării regimului juridic al tuturor proprietăţilor imobiliare până la finalul actualului ciclu de finanţare 2014-2020”, în condiţiile în care POR susţine implementarea programului național de cadastru și carte funciară prin proiectul major “Creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România”.

Distribuie informația
Alte știri