Gepiu, prima localitate din Bihor, cu extrase CF acordate gratuit cetățenilor

Comuna Gepiu a devenit prima localitate din judeţul Bihor unde 145 de săteni care deţin terenuri intravilane au primit, joi, toate documentele privind proprietăţile, în cadrul programului naţional de cadastru şi carte funciară 2015-2023.

Documentele le-au fost înmânate de primarul comunei, Ioan Purge şi inginerul topograf Voicu Cioară, în prezenţa reprezentanţilor Oficiului Judeţean de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Bihor, Vig Hajnal şi Liviu Perţ.

„Lucrările au început in 2016, iar anul acesta s-a semnat contractul de finanţare pentru încă 2.000 de imobile situate în extravilanul comunei”, a spus primarul localitatii bihorene, Ioan Purge.

Pentru fiecare unitate administrativ-teritorială din ţară care intră în programul naţional de cadastrare în baza solicitărilor primăriilor, Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară a repartizat echivalentul a 30.000 euro pentru derularea acestuia.

Beneficiarii primesc gratuit toate documentele de proprietate, încheierea de carte funciară, extrasul CF şi un extras al planului cadastral. În cazurile în care beneficiarii nu au succesiunile făcute după persoanele pe care le moştenesc, ANCPI suportă inclusiv aceste cheltuieli, pe care le virează Camerelor Notarilor Publici.

 

 

Distribuie informația
Alte știri