Grădinița cu program prelungit nr. 20 din Oradea, reabilitată termic pe bani europeni

Primăria Oradea a finalizat proiectul de modernizare energetică de la grădinița cu program prelungit nr. 20 din Oradea. Clădirea a fost dotată cu panouri fotovoltaice, iar energia produsă cu ajutorul lor va asigura, în mare parte, alimentarea electrică a acesteia. Consumul anual de energie primară va fi diminuat cu minimum 50% față de cel inițial, iar emisiile de gaze cu efect de seră au fost reduse la 24 kg/mp/an.

Lucrările de eficiență energetică au fost realizate prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară: 3 „Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon”, Prioritate de investiţii: 3.1 „Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor”.

Executantul lucrării este asocierea formată din SC Halon SRL și SC Termoline SRL, iar valoarea contractului este de 2.653.117 lei fără TVA.

În cadrul proiectului s-a izolat fațada, planșeul peste ultimul nivel și s-a asigurat un nivel ridicat de etanșeitate la aer a clădirii. S-au executat lucrări de reabilitare termică a sistemului de încălzire și a sistemului de furnizare a apei calde de consum. Radiatoarele au fost înlocuite cu ventiloconvectoare, fiind reabilitată și modernizată instalația de distribuție a agentului termic – încălzire, inclusiv zonarea (control zonal) și echilibrarea instalațiilor termice. Totodată, s-au instalat sisteme alternative de producere a energiei electrice și termice pentru consum propriu. Este vorba despre panouri solare fotovoltaice pentru producere de energie electrică fără distribuție în sistem, recuperatoare de căldură.

Au avut loc lucrări de instalare, reabilitare și modernizare a sistemelor de climatizare și ventilare mecanică pentru asigurarea calității aerului interior: instalare sistem de climatizare, ventilare și răcire cu chiller cu pompă de căldură aer-apă.

De asemnea, s-au executat lucrări de reabilitare și modernizare a instalațiilor de iluminat în clădiri.

COMPANIE DE TRANSPORT INTERNAȚIONAL MĂRFURI ȘI LOGISTICĂ din Parcul Industrial Borș
ANGAJEAZĂ ECONOMIST SENIOR
CONDIȚII
Absolvent studii superioare economice
Vechime minim 5 ani in domeniu, cuprinzând toate aspectele activității financiar-contabile
Cunoșterea temeinica a legislației financiar-contabile in vigoare
Cunoștințe de operare MS Office (Word, Excel);
CV se trimite la adresa angajări@inovativlogistic.ro, pentru programare interviu

Alte știri