Grup de lucru pentru strategia de dezvoltare a județului Bihor

Foto: facebook/Ilie Bolojan

Astăzi, 23 iunie, la sediul Consiliului Județean Bihor a avut loc o nouă întrunire pe tema Strategiei de dezvoltare durabilă a județului Bihor pentru perioada 2021 – 2027. Bazată pe datele statistice obținute de la autoritățile și instituțiile din Bihor, compania responsabilă de realizarea proiectului, CMPG Consultancy S.R.L., conturează modelul de dezvoltare pentru următorii ani.

Temele discuției au fost identificarea problemelor strategice, factorii strategici cheie, sursele de avantaj competitiv al județului Bihor și stabilirea unor obiective pentru următorii ani, astfel încât Bihor să devină un județ cu o economie competitivă, capabil să pună în valoare poziționarea geografică și să valorifice conectivitatea internă și internațională. La fel de importantă este dezvoltarea teritorială echilibrată urban-rural, cu un turism care valorifică sustenabil resursele existente, cu o calitate a vieții crescută, cu un sistem educațional performant și o viață culturală activă.

Potrivit consultanților, în prezent județul Bihor are câteva puncte slabe care vor trebui îmbunătățite. Deși are o economie diversificată, manufactura este concentrată în industrii cu valoare adăugată mică și salarii mici. Există discrepanțe mari de dezvoltare între centrul județului (Zona Metropolitană Oradea) și restul județului, spritul antrepronorial este puțin dezvoltat, iar potențialul turistic nu este valorificat suficient. O altă problemă identificată se referă la faptul că mediul educațional nu este suficient de conectat la realitatea din piața muncii.

Procesul de realizare a Strategiei de dezvoltare durabilă a judeţului Bihor pentru perioada 2021-2027 se derulează în cadrul proiectului „Optimizarea procesului decizional şi al planificării strategice şi bugetare la nivelul Consiliului Judeţean Bihor”, proiect co-finanţat din POCA 2014 – 2020.

Distribuie informația
Alte știri