Guvernul a publicat forma finală a măsurilor fiscal bugetare. Vezi ce taxe vor crește

Proiectul de lege privind noile măsuri fiscale, pentru care Guvernul ar urma să îşi asume răspunderea în Parlament, a fost făcut public marţi dimineaţă de Ministerul Finanţelor.

Actul normativ conţine şi măsuri pentru reducerea cheltuielilor instituţiilor şi autorităţilor publice. printre acestea se numără diminuarea cu cel puţin 25% a funcţiilor de demnitate publică de secretar de stat, consilier de stat/subsecretar de stat/vicepreşedinte şi a funcţiilor de demnitate publică asimilate acestora, desfiinţarea posturilor vacante, desfiinţarea funcţiei de şef birou şi diminuarea ponderii funcţiilor publice de conducere în totalul funcţiilor la nivel ordonator principal de credite de la 12% la 8%.

Proiectul prevede: o simplificare a impozitului pe cifra de afaceri, impozit suplimentar de 1% pentru instituţiile de credit, eliminarea unor facilităţi pentru angajaţii din IT şi construcţii, reducerea numărului total de funcţii de conducere, condiţionează acordarea voucherelor de vacanţă de nivelul salariului, limitează nivelul sporurilor.

1. Impozit special pe bunurile imobile și mobile de valoare mare. Cine vă plăti impozitul:

a) persoanele fizice care au în proprietate/proprietate comună clădiri rezidențiale situate în România a căror valoare impozabilă depășește 2.500.000 lei;

b) persoanele fizice și persoanele juridice care au în proprietate autoturisme care trebuie înmatriculate/înregistrate în România a căror valoare de achiziție individuală depășește 375.000 lei.

Impozitul se va datora pe o perioadă de 5 ani.

2. O nouă taxă pentru companii denumita ajustorul fiscal și care presupune că contribuabilii care determină un impozit pe profit cumulat de la începutul anului fiscal/anului fiscal modificat până la sfârșitul trimestrului/anului de calcul mai mic decât ajustorul fiscal pentru impozitul pe profit, să platească impozitul pe profit la nivelul acestui ajustor.

3. Noi cote de impozitare pentru microîntreprinderi:

– pentru microîntreprinderile care realizează venituri care nu depășesc 60.000 euro – impozitul de 1%

– pentru microîntreprinderile care: 1. realizează venituri peste 60.000 euro sau care desfășoară activități, principale sau secundareîn activități precum editarea jocurilor de calculator, activități de editare a altor produse software, activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client), 6209 –alte activități de servicii privind tehnologia informației, restaurante, catering pentru evenimente, baruri și alte activități de servire a băuturilor, activități juridice, pentru activități ale notarilor și avocaților, activități de asistență medicală generală, activități de asistență medicală specializată, activități de asistență stomatologică, alte activități referitoare la sănătatea umană – impozit de 3%

4. Scutirea de impozit în sectorul IT, agricultură și industria alimentară. Se vă aplica doar pentru veniturile brute lunare de până la 10.000 lei inclusiv obținute din salarii și asimilate salariilor realizate de persoana fizică în baza unui singur contract individual de muncă. Scutirea se aplică la un singur angajator/plătitor. Partea din venitul brut lunar ce depășește 10.000 lei nu beneficiază de facilități fiscale.

5. Crește TVA la mai multe produse: de la 5% la 9% şi de la 9% la 19%.

6. Cresc accizele la țigarete și produse alcoolice. Acciza la țigarete se vă majora la 672,92 lei/1.000 țigarete în 2024, față de nivelul actual de 594,97 lei/1.000 țigarete. În 2025 acciza la ţigări vă ajunge la 687,97 lei/1.000 țigarete, iar în 2026 vă ajunge la 718,97 lei/1.000 țigarete.

Distribuie informația
Alte știri