Hotelul DoubleTree by Hilton din Oradea se vinde cu 11 milioane euro

SIF HOTELURI SA informează acționarii că în data de 03.06.2022 a încheiat promisiunea bilaterală de vânzare-cumpărare privind transferul întregii activități hoteliere, economice și comerciale, desfășurate în cadrul Hotelului DoubleTree by Hilton, situat în localitatea Oradea, Aleea Ștrandului nr 9, județul Bihor, incluzând imobilele, mijloacele fixe, obiectele de inventar, stocurile de mărfuri, activele mobile necorporale, angajații, contractele cu furnizorii și orice alt activ corporal sau necorporal.

Aprobarea vânzării mai sus menționate de către Consiliul de administrație al SIF Hoteluri S.A. s-a realizat în baza hotărârii nr. 1/17.03.2022 a Adunării Generale Extraordinare a
Acționarilor SIF Hoteluri SA, prin care Consiliul de administrație a fost împuternicit să efectueze tranzacția, la un preț cel puțin egal cu valoarea justă rezultată dintr-un raport de
evaluare, întocmit de un evaluator independent autorizat, cu cel mult 3 luni anterior agreării prețului de vânzare.

Tranzacția s-a realizat prin negociere directă, prețul final fiind de 11 milioane EUR, situându-se peste limita superioară a intervalului de preț estimată prin raportul de evaluare
SIF-Hoteluri S.A. întocmit în conformitate cu cerințele prevăzute în cuprinsul hotărârii nr. 1/17.03.2022 a AGEA SIF Hoteluri S.A.

În baza promisiunii bilaterale de vânzare-cumpărare urmează a se încasa un avans în sumă de 4.000.000 Euro, urmând ca diferența de preț să fie încasată odată cu încheierea
contractului de vânzare-cumpărare. Transferul dreptului de proprietate de la vânzător la cumpărător urmează să se efectueze numai la momentul achitării integrale a prețului, în
baza și în conformitate cu clauzele contractului de vânzare-cumpărare care urmează a fi încheiat.

COMPANIE DE TRANSPORT INTERNAȚIONAL MĂRFURI ȘI LOGISTICĂ din Parcul Industrial Borș
ANGAJEAZĂ ECONOMIST SENIOR
CONDIȚII
Absolvent studii superioare economice
Vechime minim 5 ani in domeniu, cuprinzând toate aspectele activității financiar-contabile
Cunoșterea temeinica a legislației financiar-contabile in vigoare
Cunoștințe de operare MS Office (Word, Excel);
CV se trimite la adresa angajări@inovativlogistic.ro, pentru programare interviu

Alte știri