IGPR: Noile reglementări privind transportul alternativ au intrat în vigoare

Activităţile de transport alternativ se pot face, începând de sâmbătă, doar printr-o platformă digitală avizat de Ministerul Comunicaţiilor, iar autourismele folosite trebuie să aibă autorizaţie pentru acest tip de transport.

 Odată cu intrarea în vigoare a OUG 41/2019, şoferii care desfăşoară aceste activităţi trebuie să deţină un certificat de atestare a pregătirii profesionale pentru transportul de persoane, eliberat de ARR, şi să respecte obligaţii precum ţinuta corespunzătoare, comportament civilizat cu clientul, dar şi să nu refuze cursa în condiţiile agreate iniţial ori să ceară bani în plus.

Astfel, autoturismele cu care se face transport alternativ trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: a) să aibă maximum 5 locuri, inclusiv locul conducătorului auto; b) să aibă inspecţia tehnică periodică (ITP) realizată la fiecare 6 luni; c) la momentul cursei trebuie să corespundă normelor tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi utilizarea conform destinaţiei; d) să deţină copia conformă a autorizaţiei pentru transportul alternativ.

Autoturismele care fac transport alternativ nu beneficiază de facilităţile de trafic aferente serviciilor publice de transport local. Pasagerii sunt preluaţi şi coboară în locurile unde este permisă oprirea autovehiculelor.

În trafic, pe durata efectuării curselor de transport alternativ, autoturismele înregistrate pe platforma digitală vor avea afişat la vedere, în partea din faţă şi din spate a autoturismului, un ecuson pentru transport alternativ cu dimensiunea de 10 cm x 10 cm, ce va conţine următoarele elemente: a) numărul de înmatriculare al autoturismului; b) denumirea platformei digitale pe care este înregistrat autoturismul; c) elemente de siguranţă care să ateste autenticitatea ecusonului.

De asemenea, şoferul care face transport alternativ trebuie să îndeplinească în mod cumulativ următoarele condiţii: a) să aibă vârsta de cel puţin 21 de ani; b) să deţină un certificat de atestare a pregătirii profesionale pentru transportul de persoane în regim de închiriere eliberat de Autoritatea Rutieră Română – A.R.R.; c) să deţină permis de conducere categoria B cu o vechime de cel puţin 2 ani; d) din certificatul de cazier judiciar al persoanei trebuie să rezulte că aceasta nu a fost condamnată pentru infracţiuni contra siguranţei pe drumurile publice, infracţiuni privind traficul şi consumul de droguri, infracţiuni contra vieţii, sănătăţii şi integrităţii corporale, traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile, infracţiuni contra libertăţii şi integrităţii sexuale sau infracţiuni contra patrimoniului; e) să deţină avizul medical şi avizul psihologic prin care este declarat apt pentru desfăşurarea activităţii de transport persoane; f) să nu aibă suspendată exercitarea dreptului de a conduce în ultimul an pentru conducerea sub influenţa băuturilor alcoolice sau a substanţelor psihoactive sau să nu fi fost implicat în accidente rutiere soldate, din culpa sa, cu decesul sau vătămarea gravă a uneia sau mai multor persoane.

Alte știri