Îmbunătățirea tipurilor de relaţii existente în mediul şcolar

Educație Incluzivă (C.S.E.I.) Cristal Oradea a găzduit din nou activități de predare/învățare/formare, de această dată din cadrul Parteneriatului strategic Erasmus+ All together (2019-2021).

Activitatea s-a desfășurat în perioada 25-27 februarie 2020 sub îndrumarea prof. Maria-Ramona Vesa, directorul CSEI Cristal și coordonatorul proiectului, având ca invitaţi cadre didactice din şcolile partenere din Germania, Bulgaria şi Marea Britanie.

Scopul central al proiectului a fost schimbul de bune practici cu partenerii europeni, în vederea îmbunătățirii diferitelor tipuri de relaţii existente în mediul şcolar, ca premisă a unei mai bune integrări a copiilor cu cerințe educaționale speciale în societate.

Cadrele didactice au avut posibilitatea să se familiarizeze cu două tipuri de terapii, ca mijloc de întărire a relațiilor „profesor-elev”. Prima a fost meloterapia pentru copiii cu deficiențe grave, severe și asociate (formatori prof. Herman Szabolcs, prof. Ana Ardelean și prof. Tripon Bianca), urmată de confecționarea unor instrumente muzicale în cadrul unui workshop. Cea de-a doua terapie a fost înotul senzorial pentru copiii cu cerințe educaționale speciale (prof. Stela Todea, prof. Anca Dura și prof. Bianca Buboiu), activitatea fiind realizată cu sprijinul studenților voluntari de la Universitatea din Oradea, Facultatea de Geografie Turism și Sport, specializarea Educație Fizică Sport și Kinetoterapie.

În cadrul întâlnirii au fost evaluate schimbările produse în fiecare școală, în ceea ce privește îmbunătățirea relațiilor de tip “profesor-profesor”, apărute în urma primei întâlniri de proiect desfășurată în toamna anului trecut.

Legat de mobilitatea din Oradea, feedback-ul primit de la musafiri a fost pozitiv, în ceea ce priveşte modul de organizare al activităţilor și derularea acestora, cadrele didactice prezente subliniind originalitatea şi utilitatea metodelor prezentate. Participanții vor implementa în şcolile la care predau elemente din strategiile prezentate la CSEI Cristal.

Proiectul va continua în perioada următoare prin vizita instituțiilor partenere în Marea Britanie pentru a lua contact cu noi abordări educaționale în beneficiul copiilor cu CES.

Alte știri