În acest an, admiterea la SNSPA se va face online

Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative organizează, anul acesta, admitere online, prin intermediul platformei admitere.snspa.ro.

Cconcursul de admitere la studiile universitare de licenţă cuprinde două etape: preînscrierea online şi admiterea.

Preînscrierea online se desfăşoară în perioada 18 mai – 16 iunie pentru toate facultăţile din cadrul SNSPA.

Candidaţii trebuie să acceseze platforma de admitere în perioada 18 mai – 16 iunie 2020 şi să îşi deschidă cont de utilizator. Platforma poate fi utilizată cu uşurinţă de pe orice dispozitiv de tip desktop PC, laptop, tabletă, telefon mobil, cu acces la reţeaua de internet. Pentru preînscriere, candidaţii vor completa câmpurile obligatorii, vor încărca documentele fotografiate/ scanate, vor selecta programe de studii, de la toate facultăţile din SNSPA, forma de învăţământ (ZI/ID) şi regimul de finanţare (locuri la buget/ cu taxă).

Candidaţii care se vor înscrie la Facultatea de Administraţie Publică, Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice sau la Facultatea de Management vor completa media generală obţinută în clasa a XI-a, care va reprezenta media de admitere, iar pentru departajare, în cazul mediilor egale, vor completa media obţinută în clasa a XI-a la disciplina Limba şi literatura română. Candidaţii care optează pentru un program de licenţă organizat în limbă străină vor încărca suplimentar o scrisoare de motivaţie în limba engleză, notată cu calificativul „admis” sau „respins”.

Cei preînscrişi la Facultatea de Ştiinţe Politice vor participa la o pretestare online care constă în rezolvarea prin mijloace electronice a unui test grilă, la disciplinele şi tematica anunţată deja pe website-ul facultăţii. Testul se va desfăşura timp de 40 de minute şi va avea maximum 30 de întrebări extrase aleatoriu.

Înainte de începerea examenului de bacalaureat, SNSPA va afişa lista tuturor celor care s-au preînscris.

Pe data de 21 iunie, SNSPA va afişa un clasament al tuturor candidaţilor, în funcţie de media generală a clasei a XI-a, pentru cei preînscrişi la Facultatea de Administraţie Publică, Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice şi la Facultatea de Management, şi în funcţie de nota obţinută la pretestare, pentru candidaţii Facultăţii de Ştiinţe Politice. Pentru a fi admişi la toate facultăţile din SNSPA la care s-au înscris, după susţinerea examenului de Bacalaureat şi afişarea notelor la toate disciplinele, candidaţii vor încărca în platforma de admitere online dovada promovării examenului de Bacalaureat.

Sursa: agerpres.ro

Alte știri