În atenția elevilor și studenților bihoreni, beneficiari ai unei pensii de urmaș

Având în vedere prevederile legale elevii urmaşi, care au împlinit vârsta de 16 ani, au obligația să prezinte, până la data de 25 septembrie 2022, adeverința în original din care să rezulte că în anul școlar 2022 – 2023, urmează o formă de învățământ organizată potrivit legii.

În cazul nedepunerii adeverinței, pensia de urmaș aferentă lunii octombrie 2022 se reține de la plată.

Totodată, menționăm că întrucât anul universitar începe cu data de 1 octombrie, și în consecință, studenții urmași, în vârstă de până la 26 de ani, sunt în imposibilitatea prezentării până la dată de 25 septembrie a dovezii privind continuarea studiilor, într-o prima fază, aceștia au obligația:

 – să depună la sediul caselor teritoriale de pensii, până la dată de 25 septembrie 2022, o declarație pe propria răspundere privind continuarea studiilor (model anexathttp://www.cjpensiibihor.ro/modele/pens_nat/studenti_urmasi.pdf );

 În cazul nedepunerii declarației, până la data de 25 septembrie, pensia aferentă lunii octombrie va fi reținută de la plată, potrivit procedurii.

De asemenea, facem precizarea că studenții urmași care au depus declarația pe propria răspundere au obligația

 – să prezinte caselor teritoriale de pensii, până la dată de 25 octombrie 2022, adeverința în original din care să rezulte că în anul universitar 2022-2023, urmează o formă de învățământ superior, organizată potrivit legii;

În situația neprezentării până la data de 25 octombrie a adeverinței în original, pensia de urmaș aferentă lunii noiembrie va fi reținută de la plată.

Distribuie informația și pentru prietenii tăi:
Alte știri