In atentia ONG-urilor din Oradea! Primaria deschide concursul de proiecte pentru cultura, sport si tineret

Incepand cu data de 10 aprilie, municipalitatea a lansat sesiunea de selecţie de proiecte, care vor beneficia în anul 2017 de finanţare nerambursabilă din fondurile bugetului local al municipiului Oradea, în baza HCL 158/2017.

Conform regulamentului, anul acesta, din bugetul local al municipiului, vor fi finanţate proiecte de interes public din domeniile cultură, sport, tineret. Cuantumul finantarii nerambursabile pentru 2017 este 300.000 de lei.

Documentaţia de solicitare va fi intocmită în limba română, conform „Regulamentului privind regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al municipiului Oradea alocate pentru activităţi nonprofit de interes local” şi se va depune într-un singur exemplar (original) precum şi în format electronic la Serviciul de Relaţii cu Publicul – Ghişeu Unic (în piramidă) al municipiului Oradea, la sediul Primăriei Oradea, situat în Piaţa Unirii nr. 1. Termenul limită de depunere a proiectelor pentru care se solicită finanţare nerambursabilă din bugetul local al municipiului Oradea este 24.04.2017.

„Atragem atenţia că solicitantul de finanţare nerambursabilă trebuie să facă dovada capacităţii de cofinanţare a proiectului, în procent de minim 10% din valoarea totală a proiectului. Proiectele depuse vor fi evaluate, conform criteriilor din regulament, de către Comisia de analiză şi selecţie, numită prin hotărâre a Consiliului Local Oradea. “

Informaţii suplimentare legate de procedura de selecţie de proiecte pot fi obţinute la sediul Primăriei, situat în Piaţa Unirii, nr. 1, etaj I, camera 220 sau la telefon 0259/437000”.

Alte știri