În perioada 11-13 septembrie se vor distribui măștile de protecție pentru persoanele defavorizate

Direcţia de Asistenţă Socială Oradea aduce la cunoştinţa cetăţenilor municipiului Oradea că, în perioada 11.09.2020 – 13.09.2020, se vor distribui măștile de protecție pentru persoanele defavorizate, conform prevederilor O.U.G. nr. 78/2020 privind acordarea de măști de protecție pentru familiile și persoanele defavorizate de pe raza unităților administrativ-teritoriale.

Distribuirea măștilor se va face la depozitul din Oradea, str. Alexandru Cazaban nr.60 (fosta spălătorie de lângă ștrandul Ioşia), în perioada 11.09.2020 – 13.09.2020,   în intervalul orar: 08.00 – 16.00.

Fiecărui beneficiar i se va acorda un număr de 50 DE MĂȘTI DE PROTECȚIE, aferente unei perioade de 2 luni.

Măștile se ridică personal, în baza prezentării actului de  identitate valabil, verificării persoanei pe listă şi a semnării de primire a cutiilor cu măști.

POT BENEFICIA:

1.  PERSOANELE DIN FAMILIILE BENEFICIARE ALE AJUTORULUI SOCIAL acordat în baza Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;

b) PERSOANELE DIN FAMILIILE BENEFICIARE DE ALOCAŢIE PENTRU SUSŢINEREA FAMILIEI acordată în baza Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

c) PENSIONARII SISTEMULUI PUBLIC DE PENSII ALE CĂROR DREPTURI SUNT DE PÂNĂ LA 704 LEI INCLUSIV, reprezentând nivelul indemnizației sociale pentru pensionari, prevăzute de OUG nr.6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate, aprobată prin Legea nr.196/2009, cu modificările ulterioare;

d) PERSOANELE ÎNCADRATE ÎN GRAD DE HANDICAP CARE REALIZEAZĂ VENITURI EXCLUSIV DIN PRESTAȚIILE SOCIALE prevăzute de art.42 și 58 din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare. ( persoane cu handicap accentuat, gradul II, care nu realizează alte venituri).

• Persoanele care se încadrează în mai multe categorii dintre cele prevăzute mai sus beneficiază de măști de protecție aferente unei singure categorii din care fac parte la data distribuirii măștilor de protecție.

  • Persoanele care se încadrează în categoriile prevăzute de O.U.G. nr. 78/2020, ulterior întocmirii listelor, beneficiază de măști de protecție pe baza documentelor doveditoare, reprezentând dispozițiile de stabilire a dreptului la ajutor social sau alocație pentru susținerea familiei, decizia de pensionare sau certificatul de încadrare în grad de handicap, după caz, care se vor depune la sediul Direcției de Asistență Socială Oradea – Serviciul Relații cu Publicul și Evaluare Inițială.
  • Având în vedere faptul că nivelul indemnizației sociale s-a majorat la 800 de lei, începând cu luna septembrie 2020, persoanele care se încadrează în această categorie au posibilitatea să solicite înscrierea pe listele suplimentare.

COMPANIE DE TRANSPORT INTERNAȚIONAL MĂRFURI ȘI LOGISTICĂ din Parcul Industrial Borș
ANGAJEAZĂ ECONOMIST SENIOR
CONDIȚII
Absolvent studii superioare economice
Vechime minim 5 ani in domeniu, cuprinzând toate aspectele activității financiar-contabile
Cunoșterea temeinica a legislației financiar-contabile in vigoare
Cunoștințe de operare MS Office (Word, Excel);
CV se trimite la adresa angajări@inovativlogistic.ro, pentru programare interviu

Alte știri