În toamnă începe reabilitarea palatului Rimanóczy Kálmán Sr (Casa Venețiană)

Palatul Rimanóczy Kálmán Senior, situat în Parcul Traian nr. 1, a fost selectat în anul 2018 pentru a fi reabilitat în cadrul Programului Multianual pentru realizarea lucrărilor de protejare și intervenție asupra clădirilor cu valoare cultural-arhitecturală situate în Ansamblul Urban – Centrul Istoric Oradea. Lucrarea de reabilitare a acestui imobil a fost adjudecată, fiind în procedură de semnare a contractului.

Cunoscut și sub denumirea Casa Venețiană, palatul Rimanóczy Kálmán Sr se află la intersecția străzilor Republicii şi Parcul Traian, specialiştii datând construcția în anul 1905. Realizat în stil eclectic, el este o copie, la o altă scară şi evident mult simplificată, a palatului veneţian Cá d’Oro. Evoluția în timp a clădirii a fost marcată atât de o degradare fizică, cât și de intervenții neconforme. În vederea readucerii clădirii la standardele estetice și vizuale care au consacrat-o ca un obiectiv arhitectural reprezentativ pentru Oradea, sunt propuse următoarele intervenții: consolidarea elementelor originale, respectiv înlocuirea celor degradate ale șarpantei, ignifugarea și tratarea antibacteriologică a tuturor elementelor de lemn, schimbarea integrală a învelitorii, rezidiri locale ale coșurilor de fum, montarea unei instalații de paratrăznet, refacerea tencuielilor, zugrăveli cromatice, restaurarea integrală și unitară a tâmplăriilor spațiilor locative, confecționarea sau restaurarea elementelor decorative, restaurarea integrală a feroneriilor, refacerea tâmplăriei din curtea interioară, înlocuirea sistemului de colectare a apelor pluviale etc.

Lucrările de restaurare și reabilitare a fațadelor și învelitorii își propun să redea clădirii nu doar un aspect cât mai apropiat de imaginea sa istorică originală, dar și să contribuie la îmbunătățirea și optimizarea modului de comportare în timp a imobilului.

În plan urbanistic, reabilitarea clădirii înseamnă atât recâștigarea acestui imobil pentru comunitate, cât și o contribuție la întregirea imaginii edilitare generale a zonei centrale a municipiului Oradea.

Valoarea investiției este de 2.982.175,84 lei fără TVA, iar durata de execuție a lucrărilor este de 18 luni de la data ordinului de începere. Lucrările vor fi executate de asocierea Drum Asfalt SRL – SC Trameco SA, montarea schelelor urmând să înceapă din data de 1 octombrie 2018.

 

Distribuie informația
Alte știri