Încep înscrierile la creşă! Vezi câte locuri sunt disponibile la Oradea și unde anume

În perioada 27.05.2024 – 14.06.2024 va avea loc sesiunea de înscriere a copiilor nou veniți la creșă pentru anul școlar 2024 – 2025 conform Ordinului ME nr. 4018/2024, publicat în Monitorul Oficial în data de 15.03.2024.

Cu privire la actele necesare înscrierii, ca noutate față de anul trecut, dacă există custodie comună, celălalt părinte trebuie să completeze o declarație cu privire la acordul privind înscrierea la unitatea de învățământ;

În ceea ce privește criteriile de departajare, față de sesiunea anterioară de înscriere la creșă, conform legislației mai sus menționate, au intervenit câteva modificări, astfel:

  • în situația în care numărul cererilor de înscriere primite de la părinții/reprezentanții legali ai copiilor este mai mare decât numărul de locuri libere, comisia de înscriere și distribuire din unitatea de învățământ selectează copiii în ordinea descrescătoare a vârstei și aplică criteriile de departajare generale și specifice în vederea stabilirii celor care vor fi admiși; se primește punctaj, respectiv 2 puncte, în cazul familiilor numeroase (părintele/reprezentantul legal al copilului are 3 sau mai mulți copii).

Actele necesare, precum și cererea tip le puteți vizualiza pe site-ul instituției das-oradea.ro.

Dosarele vor putea fi depuse la sediul DAS Oradea, str. Primăriei nr. 42, Serviciul Relații cu Publicul și Evaluare Inițială, în intervalul: luni, marți, miercuri – 7:30 – 16:30, joi – 7:30 – 18:30, vineri – 7:30 – 16:00, cu mențiunea că în ultima zi de depunere, 14 iunie, dosarele vor fi preluate până la ora 12:00, pentru a putea fi evaluate, deoarece afișarea rezultatelor și a numărului de locuri libere rămase după această etapă de înscrieri se va face în data de 14 iunie, ora 14:00, conform prevederilor din OME nr. 4.018 din 15.03.2024 și online pe aplicația das.hform.ro până la ora 18:30 în data de 13.06.2024.

Ca urmare a finalizării etapei de reînscriere a copiilor care frecventează creșa în anul școlar 2023 – 2024 și care urmează să o frecventeze și în anul școlar 2024 – 2025, pentru anul școlar următor Creșa Oradea are un număr de 437 locuri disponibile.

Vă comunicăm lista locurilor disponibile pentru fiecare din cele 15 creșe din cadrul Creșa Oradea pentru anul școlar 2024 – 2025:

Nr. crt.Creşa – AdresaLOCURI DISPONIBILE
1Creşa nr. 1 „Dumbrava Minunată” – str. P-ţa 1 Decembrie, nr. 926
2Creşa nr. 2 „Picioruşe Vesele” – str. Grădinarilor, nr. 823
3Creşa nr. 3 „Tărâmul Fermecat” – str. Călugăreni, nr. 8A29
4Creşa Oradea („Scufiţa Roşie”) – str. Onisifor Ghibu, nr. 1657
5Creşa nr. 5 „Voinicel” – str. Haţegului, nr. 3228
6Creşa nr. 6 „Căsuţa Veseliei” – str. Aluminei, nr. 100A17
7Creşa nr. 7 „Albă ca Zăpada” – str. Călugăreni, nr. 4A49
8Creşa nr. 8 „Căsuţa Piticilor” – str. 1848, nr. 3B19
9Creşa nr. 9 „Căsuţa din Poieniţă” (parter) – str. Poieniţei, nr. 2A26
10Creşa nr. 10 „Rază de Soare” – str. Constantin Brâncuşi, nr. 1234
11Creşa nr. 11 „Sfântul Iosif” – str. Bumbacului, bl. AN 28-3033
12Creşa nr. 12 „Micul Fluturaş” (etaj) – str. Poieniţei nr. 2A26
13Creşa nr. 13 „Lizuca şi Patrocle” – str. Lavandei, nr. 5A, bl. 7C (parter)38
14Creşa nr. 14 „Micul Prinţ” – str. Iuliu Maniu, nr. 4617
15Creşa nr. 15 „Căsuţa Prieteniei” – str. Gen. Gh. Mărdărescu, nr. 1215
TOTAL437
Distribuie informația
Alte știri