Începerea proiectului „Consolidarea poziției Reda Forest SRL prin investiții destinate tăierii și rindeluirii lemnului”

27 MARTIE 2023

SC REDA FOREST SRL cu sediul în Sat Cacuciu Nou, localitatea Măgești, Str.-, nr. cad. 41, cf nr. 50182, județul Bihor, România, cod poștal 417337, CUI RO 28470061, J05/955/2011, implementează proiectul cu titlul: „Consolidarea poziției Reda Forest SRL prin investiții destinate tăierii și rindeluirii lemnului”, cod SMIS 160015, co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare nr. 568/POC/411/AS/04.02.2023 încheiat cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene în calitate de Autoritate de Management prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020.

Valoarea totală a proiectului este de 3.617.901,69 lei. Valoarea eligibila a proiectului este de 3.022.753,52 lei din care asistenţa financiară  nerambursabilă este de 2.267.065,14 lei compusa din 1.899.029,47 lei din FEDR și 368.035,67 lei din Bugetul Național.

Proiectul se implementează la locaţia societății din Sat Tarcaia, comuna Tarcaia, CF nr. 988, Nr. Topo 1005/1, 1005/3, Județ Bihor (punct de lucru), prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, Axa Prioritara 4 – Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale și pregătirea unei redresări verzi, digitale și reziliente a economiei.

Obiectivul general al proiectului Consolidarea poziției Reda Forest SRL prin investiții destinate tăierii și rindeluirii lemnului constă în refacerea capacității de rezilientă a companiei REDA FOREST SRL, pentru realizarea de investiții în retehnologizare, care va duce la creșterea productivității muncii în cadrul societății. Obiectivul va fi atins prin realizarea unei investiții în domeniul reprezentant de cod CAEN REV. 2 – 1610 Tăierea și rindeluirea lemnului, ca urmare a realizării activităților propuse prin proiect și achiziția de echipamente performante, cu consumuri energetice reduse, ce vor avea un impact redus din punct de vedere al protecției mediului împreună cu utilizarea sistemului fotovoltaic pentru susținerea parțială a necesarului de curent electric aferent echipamentelor electrice.

Proiectul contribuie la realizarea obiectivului specific al Programului Operațional Competitivitate 2014-2020, Axa Prioritară 4 – Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale și pregătirea unei redresări verzi, digitale și reziliente a economiei, Obiectiv Tematic – Promovarea reparării daunelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și pregătirea unei redresări verzi, digitale și reziliente a economiei, Prioritatea de investiții: Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și consecințelor sale sociale și pregătirea unei redresări verzi, digitale și reziliente a economiei”, Obiectiv Specific: Consolidarea poziției pe piață a IMM-urilor afectate de pandemia COVID-19, Acțiunea 4.1.1 Investiții în activități productive.

Acest lucru va fi asigurat prin realizarea unei investiții ce include măsuri specifice unei activități care contribuie în mod substanțial la atenuare schimbărilor climatice sau la adaptarea la schimbările climatice, fără a aduce prejudicii semnificative vreunuia dintre celelalte obiective de mediu, precum achiziția unui sistem fotovoltaic de 55 KW și a unui stivuitor electric.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  1. Creșterea productivității muncii cu minim 23,34% față de anul 2020, în termen de trei ani de la finalizarea implementării.
  2. Menținerea numărului mediu de angajați la nivelul anului 2020.

Data de începere a proiectului: Februarie 2023

Data de finalizare a proiectului: Decembrie 2023

Rezultate previzionate:

1 investiție realizată prin: 6 echipamente prietenoase cu mediul recepționate și puse în funcțiune.Date de contact: Pentru detalii suplimentare vă stăm la dispoziţie la sediul social al firmei sau la tel. 0752355254, email: proiect.redaforest@gmail.com, persoana de contact  George-Adrian VANA.

Distribuie informația
Alte știri