Începerea proiectului „INVESTIȚII ÎN RETEHNOLOGIZARE ÎN CADRUL FIRMEI SECOM DRUM SRL”

27 MARTIE 2023

S.C. SECOM DRUM S.R.L. cu sediul în Aștileu, Str. – nr. 118, , județul Bihor, cod postal 417020, România, CUI RO 27092405, J05/799/2010, implementează proiectul cu titlul: „INVESTIȚII ÎN RETEHNOLOGIZARE ÎN CADRUL FIRMEI SECOM DRUM SRL”, cod SMIS 159299, co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare nr. 169/POC/411/AS/07.01.2023 încheiat cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene în calitate de Autoritate de Management prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020.

Valoarea totală a proiectului este de 3.842.660,82 lei. Valoarea eligibila a proiectului este de 3.212.626,73 lei din care asistenţa financiară  nerambursabilă este de 2.409.470,05 lei compusa din 2.018.316,34 lei din FEDR și 391.153,71 lei din Bugetul Național.

Proiectul se implementează la locaţia societății din Sat Fâșca, Comuna Vârciorog, Nr. 183, CF 51560, Nr. Cadastral 51560-C1, Nr. Cadastral 51560-C2 si Nr. Cadastral 51560-C3, Județ Bihor (punct de lucru), prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, Axa Prioritara 4 – Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale și pregătirea unei redresări verzi, digitale și reziliente a economiei.

Obiectivul general al proiectului INVESTIȚII ÎN RETEHNOLOGIZARE ÎN CADRUL FIRMEI SECOM DRUM SRL” constă în refacerea capacității de reziliență a companiei SECOM DRUM SRL, pentru realizarea de investiții în retehnologizare, care va duce la creșterea productivității muncii în cadrul societății. Obiectivul va fi atins prin realizarea unei investiții în domeniul reprezentant de cod CAEN REV. 2 – 4312, ca urmare a realizării activităților propuse prin proiect și achiziția de echipamente performante, cu consumuri energetice reduse, ce vor avea un impact enorm din punct de vedere al protecției mediului.

Proiectul contribuie la realizarea obiectivului specific al Programului Operațional Competitivitate 2014-2020, Axa Prioritara 4 – Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale și pregătirea unei redresări verzi, digitale și reziliente a economiei, Obiectiv Tematic – Promovarea reparării daunelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și pregatirea unei redresări verzi, digitale si reziliente a economiei, Prioritatea de investiții: Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și consecințelor sale sociale și pregatirea unei redresări verzi, digitale și reziliente a economiei”, Obiectiv Specific: Consolidarea poziției pe piață a IMM-urilor afectate de pandemia COVID-19, Acțiunea 4.1.1 Investiții în activități productive.

Acest lucru va fi asigurat prin realizarea unei investiții ce include măsuri specifice unei activități care contribuie în mod substanțial la atenuare schimbărilor climatice sau la adaptarea la schimbările climatice, fără a aduce prejudicii semnificative vreunuia dintre celelalte obiective de mediu.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  1. Creșterea productivității muncii cu minim 16.06%, față de anul 2020, în termen de trei ani de la finalizarea implementării.
  2. Menținerea numărului mediu de angajați la nivelul anului 2020.

Data de începere a proiectului: Ianuarie 2023

Data de finalizare a proiectului: Decembrie 2023

Rezultate previzionate:

1 investiție realizată prin: 6 echipamente prietenoase cu mediul recepționate și puse în funcțiune.

Date de contact: Pentru detalii suplimentare vă stăm la dispoziţie la sediul social al firmei sau la tel. 0740084328, email: proiectsecom@gmail.com, persoana de contact  Ramona – Marioara VUSCA.

Distribuie informația
Alte știri