Informații de interes pentru persoanele care solicită înscrierea la pensia de urmaș sau acordarea ajutorului de deces

Având în vedere prevederile Decretului Președintelui României nr 240/14.04.2020 cu privire la prelungirea stării de urgență pe teritoriul României,

Vă aducem la cunoștință că începând cu data de 15.04.2020, cererile de înscriere la pensia de urmaș sau cele pentru plata ajutorului de deces nu vor mai fi însoțite de copiile certificatelor de deces, ci de extrasul pentru uz oficial de pe actele de stare civilă. În acest scop, documentul menționat va fi solicitat de instituția noastră prin poșta electronică, serviciului public comunitar local de evidență a persoanelor sau oficiului de stare civilă din cadrul primăriilor unităților administrativ-teritoriale unde nu funcționează serviciul comunitar, după verificarea prealabilă a documentelor depuse în acest sens.

În cazul în care decesul s-a produs în alt județ decât cel de domiciliu sau reședință, solicitarea pentru eliberarea extrasului pentru uz oficial se va transmite Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor din județul în care a survenit decesul.

Distribuie informația
Alte știri