Înscrieri la clasa pregătitoare pentru anul școlar 2022-2023

De luni, 11 aprilie, părinții pot completa cererea-tip pentru înscrierea copiilor la la clasa pregătitoare. O pot face până la data de 10 mai. Documentul se poate depune sau trimite la școlile pe care le aleg.

Cererea-tip de înscriere se poate completa online, se poate transmite prin e-mail, prin poștă sau se poate depune la secretariatul unității de învățământ la care părintele dorește înscrierea copilului.Dacă se completează online, se trimite prin e-mail sau poștă, părintele trebuie să completeze și declarația pe propria răspundere, privind veridicitatea informațiilor completate în cerere.

Este obligatorie și recomandarea de înscriere în clasa pregătitoare, pentru copiii care împlinesc 6 ani în perioada 1 septembrie-31 decembrie 2022.

Potrivit metodologiei, validarea cererii-tip de înscriere este obligatorie și se face la unitatea de învățământ la care părintele solicită înscrierea sau prin intermediul mijloacelor electronice. Se compară datele introduse în aplicația informatică cu documentele transmise de către părinte.

În situația în care cererea-tip de înscriere se completează la sediul unității de învățământ la care se dorește înmatricularea copilului, completarea datelor în aplicația informatică se face în prezența părintelui, de către un membru al comisiei de înscriere din școală.

Părintele depune, în momentul completării cererii-tip de înscriere la unitatea de învățământ, sau, după caz, în momentul validării acesteia, o copie a actului de identitate propriu și o copie a certificatului de naștere al copilului, certificate conform cu originalul de către secretariatul unității de învățământ, pe baza documentelor originale.

Distribuie informația
Alte știri